Per karantiną daugiausiai teikta skubiosios pagalbos paslaugų

 Panevėžio teritorinė ligonių kasa (Panevėžio TLK) vakar surengė pasitarimą su savo veiklos zonos ligoninių vadovais. Pasitarimas pirmą kartą vyko nuotoliniu būdu, o ligoninių vadovams pristatyta informacija apie gydymo įstaigų teiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas karantino laikotarpiu (2020 m. kovo 16–birželio 17 dienomis) ir kaip Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis buvo kompensuotas gydymo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio padidinimas dėl COVID-19.

Panevėžio TLK direktoriaus pavaduotoja Alma Čiplienė susirinkusiesiems prie kompiuterių ekranų priminė: LR Vyriausybei 2020 m. kovo 14 d. nutarimu paskelbus karantiną šalyje dėl nepalankios epideminės COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situacijos, asmens sveikatos priežiūros paslaugoms karantino sąlygos buvo taikomos nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.

Pasibaigus vasarai, anot A. Čiplienės, jau galima palyginti, kaip ir kokias paslaugas atskirose savivaldybėse ir skirtingose teritorinių ligonių kasų (TLK) veiklos zonose gydymo įstaigos tuo laikotarpiu teikė, kaip jos apmokėtos, kokie šio laikotarpio rodikliai buvo 2019 m.   

Pranešime direktoriaus pavaduotoja atkreipė dėmesį į dienos stacionaro paslaugas, gydytojų specialistų konsultacijas, kurių 2020 m. karantino  laikotarpiu Panevėžio ir Utenos apskričių ligoninėse suteikta triskart mažiau nei tokiu pat metu pernai.

Pasitarime kalbėta ne tik apie ligoninių, bet ir kitų ASPĮ teiktas paslaugas.  Pastebėta, kad gydytojų specialistų konsultacijų karantino laikotarpiu neteikė UAB „Nemezidė“ (Anykščiai), UAB „Kupadenta“ (Kupiškis), UAB „Endemik“, UAB odontologijos klinika „Šypsena“, UAB „Dentika“, UAB „Lolidenta“ (Panevėžys), UAB „Renalvita“ (Utena), UAB Visagino odontologijos klinika.

Nors tarp šalies įstaigų, teikusių nuotolines gydytojų specialistų konsultacijas, Panevėžio TLK veiklos zonos ASPĮ buvo lyderiai – Panevėžio ir Utenos apskrityse suteikta beveik 4 tūkst. tokių paslaugų – stebina tai, kad jų kažkodėl neteikė Kupiškio, Utenos, Molėtų ir Zarasų ligoninės.

Pranešėja pastebėjo, kad menkiausias paslaugų mažėjimas, palyginti su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu, buvo teikiant skubiosios pagalbos paslaugas, o Rokiškio rajono ligoninė tokių paslaugų suteikė netgi daugiau. Bendrai karantino laikotarpiu skubiosios pagalbos paslaugų suteikta 76 proc. nuo 2019 m. kovo–birželio mėn. teiktų paslaugų. Vienodai Panevėžio ir Utenos apskrityse suteikta brangiųjų tyrimų bei procedūrų ir slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų – 70 proc. Mažiausią paslaugų dalį sudarė dienos chirurgijos paslaugos – 29 proc.

  1. Čiplienė akcentavo: nors paslaugų per karantiną mažėjo, jų finansavimas augo, ypač kovo mėn. Neatsižvelgiant į suteiktas paslaugas, ASPĮ buvo sumokėta 1/12  sutartinės sumos, o jei paslaugų buvo suteikta daugiau, apmokėtos faktiškai suteiktos.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas-vyr. buhalteris Visvaldas Vilkas ligoninių vadovams priminė, kokia tvarka buvo kompensuotas gydymo įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimas dėl COVID-19, kokie teisės aktai tai reglamentavo.

Pabrėžta, kad už dvi pirmąsias kovo savaites buvo kompensuojamos ASPĮ išlaidos 15 proc. pastoviosios darbo užmokesčio dalies priedui, o visą karantino laikotarpį ir iki pat birželio pabaigos – ASPĮ darbuotojų, organizuojančių ir (ar) teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantiems pacientams ar vykdančių epidemijų profilaktikos priemones ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose, pastoviosios darbo užmokesčio dalies  padidinimo nuo 60 iki 100 proc. sąnaudos. Pirmuoju atveju buvo kompensuojama tik toms ASPĮ, kuriose ataskaitinį mėnesį gydytas bent vienas pacientas su patvirtinta COVID-19 diagnoze ir greitosios medicinos pagalbos (GMP) paslaugas teikiančioms ASPĮ. Antruoju atveju – ASPĮ, priklausančioms Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai ir sudariusioms sutartis su TLK dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis.

Pasak V. Vilko, nors kompensavimo procesas šiek tiek strigo dėl vėlavusio teisės aktų reglamentavimo, numatyti pinigai gydymo įstaigas pasiekė. Į Panevėžio TLK dėl kompensavimo kreipėsi 30 ASPĮ, iš jų 11 ligoninių. Birželio ir rugpjūčio mėnesiais per du kartus iš viso ligoninėms ir pirminės ASPĮ išmokėta 3,2 mln. Eur. Per mėnesį darbo užmokestis kompensuotas vidutiniškai 1470 darbuotojų (23 proc.). Vidutiniškai vienam darbuotojui atlyginimas padidintas 46 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio. Visoje šalyje tokioms kompensacijoms išmokėta 24,5 mln. Eur.

Gavusios papildomų lėšų, ASPĮ atlyginimus didino administracijai, gydytojams, slaugytojams ir kitiems darbuotojams. Didesnėmis sumomis paskatinti administracijų darbuotojai, ypač pirminės ASPĮ. Iš ligoninių procentine išraiška visus darbuotojus labiausiai finansiškai paskatino Biržų, Anykščių rajono, Molėtų, Pasvalio ligoninės, bet didžiausias kompensacijų sumas eurais gavo Respublikinės Panevėžio, Pasvalio, Molėtų ligoninių darbuotojai.

Būtent administracijos darbuotojai labiausiai skatinti Rokiškio rajono ligoninėje, nors didžiausios kompensacijų išraiškos eurais šiems darbuotojams skirtos Visagino ir Molėtų ligoninėse.

Gydytojus ir slaugytojus labiausiai skatino Biržų, Anykščių rajono, Molėtų, ligoninės, didžiausias kompensacijas eurais gavo Respublikinės Panevėžio ir Pasvalio ligoninių gydytojai ir slaugytojai, taip pat Molėtų ligoninės slaugytojai. Kitam personalui atlyginimas procentine išraiška labiausiai pakilo Biržų ir Anykščių rajono ligoninėse,  eurais –  Molėtų, Pasvalio ir Respublikinėje Panevėžio ligoninėse.

V. Vilkas informavo, kad Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymu 2020 m. birželio mėn. buvo sudaryta komisija, analizavusi šių papildomai gydymo įstaigoms skirtų lėšų panaudojimą balandį. Ji nustatė, kad ASPĮ taiko skirtingą praktiką įforminant paslaugų teikimo organizavimą. Ne visos gydymo įstaigos, nustatydamos darbuotojų darbo užmokesčio didinimą konkrečiu procentu konkretiems darbuotojams, nurodo, kokiais kriterijais ar metodika vadovaujantis tai daro. Panašios ASPĮ darbo užmokestį didino labai skirtingai darbuotojų daliai ir skirtingais dydžiais panašių specialybių darbuotojams. Rasta ir kitų neatitikimų.

Nustatyta, kad geriausiai darbuotojų veiklos ir darbo užmokesčio padidinimą reglamentavo Panevėžio miesto GMP stotis. Įstaiga yra pasitvirtinusi darbo užmokesčio didinimo metodiką, tinkamai reglamentuota asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą organizuojančių darbuotojų veikla, patvirtinti paslaugas teikiančių darbuotojų funkcijų aprašymai ir kt.

Ligoninių vadovai akcentavo: nors karantinas baigėsi, virusas nepasitraukė. Jie prašė, kad ir toliau būtų kompensuojamas gydymo įstaigų darbas ypatingomis sąlygomis, kovojant su COVID-19.

Panevėžio teritorinė ligonių kasa 


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: