Plačiau apie Joną Meką Panevėžyje (II)

Antroje šio straipsnio dalyje aptarkime Jono Meko tekstus, rastus karo metais ėjusiame laikraštyje „Panevėžio apygardos balsas“. Iš pradžių jis buvo šio laikraščio bendradarbis, vėliau techninis redaktorius.

Šiandien sunku pasakyti, ar Jonas Mekas jau neprisiminė, ar apie savo tekstus „Panevėžio apygardos balse“ nenorėjo visko sakyti, bet jų pavyko rasti žymiai daugiau nei jis prieš dvejus metus elektroniniame pokalbyje pasakojo Biržų kraštotyrininkui Algirdui Butkevičiui. Tuomet J. Mekas tvirtino, kad Panevėžio laikraštyje daug nerašė, tik porą novelių ir porą eilėraščių. Spausdino porą straipsnių, kurių vieną gerai prisiminė, tai apie Vinco Kudirkos „Tėvynės varpus“. Slapyvardžiu nepasirašinėjo.

Kaip matyti iš trumpos žinutės „Panevėžio apygardos balse“, Jonas Mekas jame pradėjo dirbti 1944 m. sausio mėnesį. Ko gero, netrukus po naujųjų metų. Iki tol jis mokėsi Biržų gimnazijoje bei dirbo laikraštyje „Naujosios Biržų žinios“, iš pradžių skaitė korektūrą, o vėliau buvo laikraščio techninis redaktorius. Pirmosios jo publikacijos „Panevėžio apygardos balse“ sutinkamas iš gimnazijos laikų. Šio laikraščio 1942 m. liepos 12 d. numeryje, „Meno ir kultūros“ puslapyje yra atspausdintas tremtinio dalią apdainuojantis jo eilėraštis „Belaukiant“. Daugiau J. Meko eilėraščių ar straipsnių tų metų laikraštyje nėra.

1943 metais Jonas Mekas, dar būdamas moksleiviu, dalyvavo Panevėžio miesto savitarpinės pagalbos blaivinimo sekcijos visos Lietuvos moksleiviams paskelbtame rašinių apie alkoholio žalą konkurse ir už žurnalistinį straipsnį „Girtavimo įtaka mūsų papročiams ir tradicijoms“ laimėjo pirmąją premiją. Šis straipsnis „Panevėžio apygardos balse“ buvo atspausdintas gruodžio 31 d. numeryje. Tais metais šiame laikraštyje rasti dar paskelbti jo straipsniai: „Aušrininkas Stanislovas Dagilis“, „Atgimimo šventė“ ir „Didysis liaudies dainius Strazdelis“. Spausdinami du J. Meko eilėraščiai: „Nakties žvaigždelei“ ir „Išdavikas“.

Įdomu tai, kad gimnaziją bebaigiantis Jonas Mekas dėl taisyklingos kalbos patarimų nevengė padiskutuoti su garsiu Panevėžio mokytoju ir kalbininku Petru Būtėnu. „Panevėžio apygardos balsas“ birželio 5 d. numeryje perspausdino „Naujose Biržų žiniose“ skelbtą J. Meko straipsnį „Dėl P. Būtėno „Kalbos negalavimų“. Supeikęs pateiktus kalbininko taisymus, jis siūlė netaisyti ir pasakymo „kviečiame ateiti ant pietų (ant baliaus), nes „prašom pietų“ liaudyje niekada nevartojamas. Anot J. Meko, tokie kalbininkų patarimai praverčia daugiau patiems sau, o ne skaitytojams. Čia paminėtina, kad jis sakėsi, kad rašantis 200 procentų be klaidų.

1944 m. pradžioje persikėlęs į „Panevėžio apygardos balsą“, Jonas Mekas šiame laikraštyje iki jo uždarymo (paskutinis numeris išėjo birželio 22 d.) paskelbė nemažai straipsnių. Nors jis tvirtino, kad turėjo daug darbo ir rašė nedaug, o slapyvardžiu nepasirašinėjo, iš tikrųjų J. Meko publikacijų galima rasti beveik kiekviename numeryje. Nemažai jų pasirašyti slapyvardžiais. Beje, tais pačiais, kaip ir „Naujose Biržų žiniose“: J. Galvenis, J. Mks, Ms. Beveik visi J. Meko straipsniai parašyti kultūros temomis. Eilėraščiai paskelbti du: „Lakštingala“ ir „Pavasario daina“. Novelė tik viena: „Mano senas pažįstamas“.

Iš tuo metu „Panevėžio apygardos balse“ paskelbtų Jono Meko straipsnių paminėtini: „Iš mūsų kovų dėl spaudos“, „Dr. V. Kudirkos „Tėvynės varpai“, „Tauta ir jos istorija“. Nevengė jis ir kritikos. Laikraščio sausio 29 d. numeryje atspausdintas poleminis jo straipsnis „Dar apie literatūros konkursus ir pretendentus į premijas“, kur kritikuojamas Bernardo Brazdžionio dalyvavimas konkursuose, pateikiant tą patį eilėraštį dar ir kitam leidiniui. „Naujosios Biržų žinios“, įsitraukusios į šią polemiką, išspausdino straipsnį „Gimnazistiški pamokymai Brazdžioniui“, kur buvusį bendradarbį J. Meką supeikė. Netrukus jis atsakė nauju straipsniu „Advokatai iš provincijos“.

Paskelbė Jonas Mekas straipsnių ir apie teatrą. Jo biografai mini, kad J. Mekas, atsikėlęs į Panevėžį, lankė Juozo Miltinio studiją. Preliminariais paskaičiavimais per karo laikotarpį „Panevėžio apygardos balse“ J. Mekas paskelbė 23 straipsnius, 5 eilėraščius ir 1 novelę. Iš šio laikraščio redakcijos dokumentų Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomos tik dvi bylos ir jose J. Meko straipsnių bei grožinės kūrybos rankraščių rasti nepavyko. Tokiu būdu, kas iš karo metų J. Meką mena Panevėžyje, tai tik šis laikraštis. Jis yra suskaitmenintas ir prieinamas portale epaveldas. Būtų svarbu paieškoti ir rasti dar ir kitų šaltinių.

Leonas Kaziukonis, Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo vedėjas

Jonas Mekas. Iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondų.


AINA Facebook naujienos

 Pamatykite naujienas pirmi!
 Sekite naujienas mūsų "Facebook" paskyroje!


Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: