1. Home
  2. Istorijos puslapiai

Kategorija: Istorijos puslapiai

Šaulių sąjungos Panevėžio rinktinei 95 metai

Šaulių sąjungos Panevėžio rinktinei 95 metai

Lietuvos šaulių sąjunga tarpukario Lietuvoje nuėjo ilgą ir sudėtingą kelią. Vienas iš šaulių sąjungos kūrimo iniciatorių buvo žymus lietuvių keliautojas, žurnalistas, rašytojas, visuomenės veikėjas Matas Šalčius. 1919 m. birželio 27 d. M. Šalčiaus redaguojamame laikraštyje

Skaityti daugiau
Pirmoji rašytinė žinia apie Upytės žemę

Pirmoji rašytinė žinia apie Upytės žemę

Šiemet sukanka 760 metų, kai pirmą kartą istorijos šaltiniuose paminėta Upytės žemė. Tai 1254 metų balandžio mėnesio Livonijos ordino, Rygos arkivyskupo ir kapitulos aktas dėl Žiemgalos žemių padalijimo. Jame nurodoma, kad Rygos arkivyskupui atitekusios dvi

Skaityti daugiau
,,Vienybės“ klubas Panevėžyje

,,Vienybės“ klubas Panevėžyje

Vienas garsiausių klubų, kuris užsiiminėjo visapusiška kultūrine veikla Panevėžyje Respublikos laikais buvo ,,Vienybės“ klubas . Jis savo veiklą pradėjo dar 1909 metais. Tada vienas iš jo organizatorių buvo gydytojas Kazimieras Sliekas, vaistininkas V. Katelė ir

Skaityti daugiau
Apie pedagoginio instituto įtaką Panevėžio visuomeniniam ir kultūriniam gyvenimui 1939 metais

Apie pedagoginio instituto įtaką Panevėžio visuomeniniam ir kultūriniam gyvenimui 1939 metais

1939 m. kovo 22 d. nacistinei Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą, Klaipėdoje veikęs pedagoginis institutas buvo atkeltas į Panevėžį. Tai buvo dvimetė aukštoji mokykla, rengusi pradinių mokyklų mokytojus visai Lietuvai. Apžvelkime kokią įtaką to meto Panevėžio

Skaityti daugiau
Paminklo nužudytiems Panevėžio apskrities ligoninės gydytojams atidengimas (1943). Fotografija

Paminklo nužudytiems Panevėžio apskrities ligoninės gydytojams atidengimas (1943). Fotografija

1941 m. iš birželio 25 dienos į birželio 26 d. Panevėžyje, NKVD-NKGB būstinės rūsyje Vasario 16-osios g., besitraukiančių sovietinių saugumiečių ir raudonarmiečių nukankinti trys Panevėžio apskrities ligoninės gydytojai: Juozas Žemgulys, Stasys Mačiulis, Antanas Gudonis, gailestingoji

Skaityti daugiau
Iš atsiminimų apie Panevėžio herbo pakeitimą

Iš atsiminimų apie Panevėžio herbo pakeitimą

Iki 1993 metų Panevėžio miesto herbas buvo du sukryžiuoti linų pėdai ir arklas, pavaizduoti dviejuose suapvalinto skydo laukuose. Jei ne pačių panevėžiečių iniciatyva herbą pakeisti, jis toks būtų buvęs ilgiau. Kalbų, kad šį sovietmetyje patvirtintą

Skaityti daugiau
Prieš 70 metų Panevėžyje įkurta muzikos mokykla

Prieš 70 metų Panevėžyje įkurta muzikos mokykla

1944 metų rugsėjo mėnesį, karo frontui tik ką nudundėjus į vakarus, Panevėžyje įkurta muzikos mokykla. Tiksli jos atidarymo data nežinoma. Mokyklos organizatorius – žymus Panevėžio muzikas Mykolas Karka. Apie sunkią muzikos mokyklos pradžią pokaryje sužinome

Skaityti daugiau
Pirmoji Panevėžio meno mėgėjų kuopelės paroda

Pirmoji Panevėžio meno mėgėjų kuopelės paroda

Šiandien daugiau žinoma apie antrąją šios kuopelės parodą, vykusią 1926 metais. Ji įrašyta į 1900 – 1929 m. lietuvių dailės parodų sąrašą. Išleistas parodos katalogas skelbiamas Panevėžio kraštotyros muziejaus skaitmeninėje Panevėžio istorijos bibliotekoje. Pirmoji Panevėžio

Skaityti daugiau
Paminklas savanoriams Panevėžio Katedros kapinėse

Paminklas savanoriams Panevėžio Katedros kapinėse

1918 m. vasario 16 d. atkurta Nepriklausoma Lietuvos valstybė. Tuo metu tebevyko pirmasis pasaulinis karas. Lietuvai ginant Nepriklausomybę reikėjo kovoti net su trimis grėsmingais priešais. Jauna Lietuvos kariuomenė iškovojo nemažai šaunių pergalių. Savanoriai iš visos

Skaityti daugiau
Karaimai Panevėžyje ( 1918-1940)

Karaimai Panevėžyje ( 1918-1940)

Lietuvos karaimai išeiviai iš Krymo. Juos atsigabeno Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas po karų su mongolais – totoriais. Viena iš karaimų bendruomenių buvo įkurta Trakuose. Vėliau jie įsikūrė ir kitose vietovėse. Karaimai tuo metu garsėjo kaip

Skaityti daugiau
Panevėžio realinė mokykla evakuacijoje

Panevėžio realinė mokykla evakuacijoje

1914 m. rugpjūčio 1 d. prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas Panevėžį pasiekė 1915 m. vasarą. Traukiantis rusų kariuomenei, kartu su gyventojais, įstaigomis į Rusijos gilumą buvo evakuota ir realinė mokykla. Tiksli jos evakavimosi vieta bei mokyklos

Skaityti daugiau
Paminklas „Laisvės daina“

Paminklas „Laisvės daina“

Šis paminklas pastatytas sovietmetyje prie Vilniaus – Velžio kelio sankryžos. Skulptūra vaizduoja moterį, aukštyn pakeltose rankose laikančią laisvės vėliavą. Paminklo autorius – skulptorius Antanas Dimžlys (1920-2010), architektas Tautvydas Miknevičius. 2006 metais išleistoje prisiminimų knygelėje „Kelionė

Skaityti daugiau
Salomėja Nėris Panevėžyje 1934-36 m. Fotografija. 20a. 4 dešimtmetis

Salomėja Nėris Panevėžyje 1934-36 m. Fotografija. 20a. 4 dešimtmetis

Salomėja Bačinskaitė gimė Vilkaviškio apskrities Alvito valsčiaus Kiršų kaime. Tėvai buvo pasiturintys valstiečiai. Tėvas buvo pažangus ūkininkas bendravęs su knygnešiais, bet kartu simpatizavo socialistinėms idėjoms. Motina buvo pamaldi ir religinga. Gimnazijos ir studentiškais metais Salomėja

Skaityti daugiau
Bernardo Bučo Vytauto Didžiojo biustas Panevėžio kraštotyros muziejuje

Bernardo Bučo Vytauto Didžiojo biustas Panevėžio kraštotyros muziejuje

Būsimasis skulptorius Bernardas Bučas gimė 1903 metais lapkričio 18 dieną Panevėžio apskrities Smilgių valsčiaus Naurašilių kaime. Jis augo gausioje šeimoje, iš kurios užaugo 2 seserys ir 5 broliai. Bernardas buvo vyriausias vaikas. Jis mokėsi Smilgių

Skaityti daugiau
Vaistinės Panevėžyje (1918-1940)

Vaistinės Panevėžyje (1918-1940)

Seniausia Panevėžio vaistinė įkurta Engelmano 1795 metais. Ji buvo Turgaus aikštėje. 1867 metais atidarytas tos vaistinės filialas Panevėžio priemiestyje Mikolajeve. Kartais tas filialas buvo laikomas antrąja vaistine Panevėžyje. Jai vadovavo provizorius Petras Varevičius. Vėliau Engelmano

Skaityti daugiau
Blaivybės ir atgimimo kryžius

Blaivybės ir atgimimo kryžius

Pastatytas 1990 metais, kai Panevėžyje birželio 9 d. buvo pasitiktas M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio iš Vilniaus į Kryžių kalną nešamas kryžius. Panevėžiečių pastatytą kryžių sukūrė kunigas Algis Neverauskas, Gediminas Vasiliauskas ir Erikas Urbonavičius. Tuomet tautinio

Skaityti daugiau
Apie Juozą Miltinį ir naujų teatro rūmų statybą

Apie Juozą Miltinį ir naujų teatro rūmų statybą

Šie nauji teatro rūmai pastatyti 1967 metais. Architekto Algimanto Mikėno jie suprojektuoti atsižvelgiant į režisieriaus Juozo Miltinio reikalavimus. Šįkart pažvelkime ką apie naujų teatro rūmų statybą byloja Panevėžio apskrities archyvo dokumentai. 1940 metais Panevėžyje įkurtam

Skaityti daugiau
Reikšmingas Panevėžio istorijos paminklas

Reikšmingas Panevėžio istorijos paminklas

Šiemet sukanka 400 metų, kai Panevėžyje buvo pastatyti Upytės pavieto teismo namai ir mūrinis archyvas teismo byloms laikyti. Iš jų iki mūsų dienų išlikęs teismo archyvo pastatas yra reikšmingas Panevėžio istorijos paminklas. Jis įrašytas į

Skaityti daugiau
Panevėžio ūkininkų smulkaus kredito banko pastatas

Panevėžio ūkininkų smulkaus kredito banko pastatas

Bankų užuomazgos Panevėžio mieste atsirado 19 amžiaus antroje pusėje. Apie 1880 metus buvo įsteigta Povilo Puzino skolinamoji kasa. Ją P. Puzinas įsteigė kartu su Černiausku. Veikė iki 20 amžiaus pradžios. 1881 metais Panevėžio mieste įsisteigė

Skaityti daugiau
95 metai, kai Panevėžys (1919) buvo išvaduotas iš bolševikų

95 metai, kai Panevėžys (1919) buvo išvaduotas iš bolševikų

2014 m. gegužės 19 d. sukanka 95 metai, kai buvo išvaduotas Panevėžys. Po ilgų carinės priespaudos, kaizerinės Vokietijos, po to – Raudonosios armijos okupacijos metų miestas tapo laisvas. Šiame straipsnyje apžvelgiama Panevėžio krašto savanorių, ypatingai

Skaityti daugiau
Seniausio Panevėžio laikraščio beieškant

Seniausio Panevėžio laikraščio beieškant

Šiandien seniausias Panevėžio laikraštis dar nenustatytas ir nesurastas. Ankstesniais duomenimis pirmieji laikraščiai Panevėžyje išėjo 1914 metais. Tai buvo rusų kalba leidžiamas „Naš kraj“ („Mūsų kraštas“) ir „Ponevežskij listok“ („Panevėžio lapelis“). Dėl jų abejonių nėra jokių.

Skaityti daugiau
90 metų, kai Panevėžyje Laisvės aikštėje pasodintas Vilniaus medis

90 metų, kai Panevėžyje Laisvės aikštėje pasodintas Vilniaus medis

1921 metais Lietuvoje buvo sudarytas medžių sodinimo komitetas, vadovaujamas profesoriaus Tado Ivanausko. 1921 metais balandžio 23 dieną Juozo Tumo–Vaižganto ir Stasio Šilingo iniciatyva buvo įkurta Lietuvai pagrąžinti draugija. Jos tikslas saugoti ir globoti gamtos, istorijos

Skaityti daugiau
Prieš 25 metus Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems

Prieš 25 metus Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia grąžinta tikintiesiems

Šis sprendimas atkakliu kunigų ir tikinčiųjų reikalavimu Panevėžio miesto vykdomojo komiteto buvo priimtas 1989 m. balandžio 24 d. Tuo metu laisvėjančioje Lietuvoje tai viena iš pirmųjų sugrąžintų bažnyčių tikintiesiems. Įstatymas dėl maldos namų ir kitų

Skaityti daugiau
Panevėžio gatvių pavadinimai trimis kalbomis

Panevėžio gatvių pavadinimai trimis kalbomis

1918 metais vasario 16 dieną buvo paskelbta, kad atkuriama nepriklausoma Lietuvos valstybė. Bet nepriklausomybę dar reikėjo apginti. Į Lietuvą įsiveržė raudonosios armijos daliniai. Prasidėjo kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės. Panevėžys galutinai buvo išvaduotas 1919 metų gegužės

Skaityti daugiau
,,Makabi“ sporto klubas Panevėžyje(1921-1940)

,,Makabi“ sporto klubas Panevėžyje(1921-1940)

Respublikos laikais Panevėžio miesto sportininkai buvo pakankamai aktyvūs. Veikė lietuvių, žydų, lenkų sporto klubai. Vienas aktyviausių buvo ,,Makabi“ sporto klubas. 1920 metais įkurta Kaune žydų sporto sąjunga ,,Makabi“. Pasaulinė sporto sąjunga ,,Makabi“ įkurta dar 1885

Skaityti daugiau
Iš Senvagės sutvarkymo projektinių pasiūlymų

Iš Senvagės sutvarkymo projektinių pasiūlymų

Panevėžys be Nevėžio ir gražiai sutvarkytos Senvagės neįsivaizduojamas. Ji jau daug metų yra miesto puošmena ir mėgstamiausia panevėžiečių poilsio vieta. Tačiau iki šiol apie Senvagės sutvarkymą ir jos istoriją nėra parašyta net menkiausio straipsnio. O

Skaityti daugiau
Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedra

Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedra

1908 m. būsimoji Katedra pradėta statyti kaip šv. Stanislovo bažnyčia (leidimas statybai gautas 1904 m. kovo 22 dieną), kuri turėjo tapti antra Panevėžio parapijine bažnyčia. Iki Pirmojo pasaulinio karo sumūryti tik pamatai. Pastatyta klebonija (koplyčia),

Skaityti daugiau
Panevėžio žydų medinė sinagoga

Panevėžio žydų medinė sinagoga

Ji stovėjo teritorijoje tarp Elektros ir Ukmergės gatvių. Maždaug toje vietoje, kur dabar Juozo Miltinio dramos teatro ūkinis kiemas ir garažai. Iš čia buvusių rabino Hercelio ir Sinagogos gatvių šiandien telikę tik praėjimai į Elektros

Skaityti daugiau
Pirmojo lietuviško knygyno Panevėžyje įkūrėjas

Pirmojo lietuviško knygyno Panevėžyje įkūrėjas

Sukanka 150 metų, kai gimė pirmojo lietuviško knygyno Panevėžyje įkūrėjas, knygnešys Juozas Masiulis. Jis gimė 1864 metais kovo 6 dieną Panevėžio apskrities Šeduvos valsčiaus Prastavonių kaime. Sekančią dieną po gimimo buvo pakrikštytas. Daugelyje skelbiamų straipsnių

Skaityti daugiau
Užmiršto architektūros paveldo pėdsakais

Užmiršto architektūros paveldo pėdsakais

Pagal žymaus architekto Vytauto Landsbergio – Žemkalnio parengtus projektus praėjusio šimtmečio tarpukario metais Panevėžyje buvo pastatytas gyvenamasis namas (1928), mergaičių gimnazija (1932) ir apskrities ligoninės priestatas (1936). 1985 metais statant devynaukštį ligoninės korpusą, senasis ligoninės

Skaityti daugiau