1. Home
  2. Atodangos

Kategorija: Istorijos puslapiai

Panevėžio miesto sodas

Panevėžio miesto sodas

Respublikos gatvė buvo pagrindinė miesto gatvė Respublikos laikais. Joje labiausiai mėgdavo lankytis ir poilsiauti miestiečiai. Panevėžio miesto sodas buvo mėgstama panevėžiečių poilsio vieta. 1923 metais miesto sodas prižiūrėti buvo atiduotas ugniagesiams, o 1924 metais ,,Darbo

Skaityti daugiau
Švietimas Panevėžyje nacių okupacijos metais

Švietimas Panevėžyje nacių okupacijos metais

Nepriklausomos Lietuvos laikais pamažu kilo išsilavinimo lygis. 1928 metais Lietuvoje įvestas privalomas pradinis mokslas.  Buvo vystomas ir gimnazijų, aukštujų mokyklų ir kitų mokslo įstaigų tinklas. 1940 metais prasidėjo sovietinė okupacija. Mokyklose panaikintas tikybos dėstymas, įvestos

Skaityti daugiau
Dekoratyvinė skulptūra „Pramonė“

Dekoratyvinė skulptūra „Pramonė“

Ši skulptūra, vaizduojanti pramonę, pastatyta 1979 metais skverelyje prie „Garso“ kino teatro. Ją sukūrė neseniai miręs žinomas Lietuvos skulptorius Bronius Vyšniauskas (1923 – 2015). Sovietmetyje Valstybinio televizijos ir radijo komiteto paskelbtame konkurse „Darbo našumas –

Skaityti daugiau
Panevėžio pirmoji pradinė mokykla

Panevėžio pirmoji pradinė mokykla

Carinės Rusijos valdymo laikais Panevėžio mieste buvo tik kelios pradinės mokyklos. Jos buvo nuomojamose patalpose. 1918 metų sausio 1 dieną atidaryta pirma pradinė mokykla. Nuo 1919 metų buvo nuomuojamose patalpose adresu Šeduvos gatvė Nr.26. Tai

Skaityti daugiau
Atkurto „Panevėžio balso“ sukaktis

Atkurto „Panevėžio balso“ sukaktis

Sueina 25 metai, kai atkurta pirmojo lietuviško Panevėžio laikraščio „Panevėžio balsas“ leidyba. Sovietmetyje ėjusio „Panevėžio tiesos“ laikraščio pavadinimas į „Panevėžio balsą“ pakeistas 1990 m. liepos 4 d. Tai buvo padaryta laikraščio skaitytojų valia. Rinktis jie

Skaityti daugiau
Prieš 50 metų Panevėžyje pastatyti sporto rūmai

Prieš 50 metų Panevėžyje pastatyti sporto rūmai

Pagal architekto Jono Putnos projektą šie sporto rūmai Panevėžyje pastatyti 1965 metais. Šalia jų įrengtas lengvosios atletikos ir futbolo stadionas, teniso kortai, rankinio ir tinklinio aikštės. Tai pirmasis toks sporto kompleksas pastatytas to meto sovietinėje

Skaityti daugiau
Buvo abejingi J. Lindės – Dobilo atminimui

Buvo abejingi J. Lindės – Dobilo atminimui

Rašytojas, kunigas ir pedagogas Julijonas Lindė - Dobilas paliko ryškius pėdsakus Panevėžio kultūros ir švietimo istorijoje. Su jo atminimu susijęs ir į istorijos paminklų sąrašus įrašytas namas Panevėžio valdžios buvo nugriautas sovietmetyje. Tai realinės mokyklos

Skaityti daugiau
Neįminta Senvagės legendinio akmens mįslė

Neįminta Senvagės legendinio akmens mįslė

Pagal legendą Nevėžio pakrantės kalnelyje, toje vietoje, kur dabar apygardos teismas, buvo pagoniška šventykla. Po žemaičių krikšto ją sudaužė ir aukuro akmenį į senąją upės vagą įstūmė Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas. Kad Senvagėje buvo aukuro

Skaityti daugiau
Pirmasis  panevėžiečių pasirodymas Lietuvos radijuje

Pirmasis panevėžiečių pasirodymas Lietuvos radijuje

Respublikos laikais svarbia informavimo priemone tapo radijas. Lietuvos radijo įkūrimo data laikoma 1926 metų birželio 12 diena. Tada radijo laida pirmąkart transliuota iš Kauno. Radijo laidose buvo skaitomi pranešimai, orų prognozės, transliuojama muzika. Greitai radijas

Skaityti daugiau
90 metų, kai įkurtas (1925) Panevėžio apygardos teismas

90 metų, kai įkurtas (1925) Panevėžio apygardos teismas

1919 metais sausio 16 dieną priimtas laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas. Lietuvoje kuriama teisinė valdžia. Įsteigiamas Vyriausiasis Tribunolas, apygardų teismai ir paskiriami taikos teisėjai. Apygardos teismai steigiami buvusiuose gubernijos centruose. Kiekviename mieste

Skaityti daugiau
Karas ir literatūros almanachas „Vagos“

Karas ir literatūros almanachas „Vagos“

Nacistinės Vokietijos okupacijos metais knygų leidyba buvo smarkiai suvaržyta. Nežiūrint to, 1944 m. kovo mėnesį Panevėžyje buvo įkurta knygų leidykla ir rengiamasi išleisti literatūros almanachą „Vagos“. Šiandien apie šio almanacho leidybą žinoma nedaug. Knygų leidyklą

Skaityti daugiau
Panevėžio mažoji kunigų seminarija

Panevėžio mažoji kunigų seminarija

Nemažai buvo dedama pastangų Panevėžyje įkurti mažąją kunigų seminariją. Naujų seminarijų steigimas buvo numatytas pagal 1927 metų konkordatą Lietuvos vyriausybės su Vatikanu. Tos kalbos buvo pradėtos dar seniai. 1928 metais sausio 3 dieną vyskupas K.

Skaityti daugiau
Paskutinė Kauno gubernijos metraščio knyga išleista Panevėžyje

Paskutinė Kauno gubernijos metraščio knyga išleista Panevėžyje

1845–1915 metais Kauno gubernijos valdyba kartą per metus leido informacinį leidinį „Памятная книжка Ковенской губернии“ („Kauno gubernijos atmintinė knygelė“). Spausdinama ji buvo gubernijos spaustuvėje Kaune. 1915 metais išleista Panevėžyje. Ši atmintinė knygelė, kurioje buvo pateikiami

Skaityti daugiau
Panevėžio kino teatrai 20 a. 5 dešimtmetyje

Panevėžio kino teatrai 20 a. 5 dešimtmetyje

Pirmaisiais pokario metais kino teatrai buvo vertinami kaip propagandos priemonė. 1944 metų liepos 22 dieną sovietinė armija užėmė Panevėžio miestą. Labai greitai buvo nuspęsta atkurti kino teatrų tinklą. 1944 metais rugpjūčio 1 dieną organizuojamas Panevėžio

Skaityti daugiau
Panevėžio moterų šaulių būriai XII rinktinėje

Panevėžio moterų šaulių būriai XII rinktinėje

Nuo pat Lietuvos šaulių sąjungos įsikūrimo, jos veikloje aktyviai dalyvavo moterys. Jos veikė ir Nepriklausomybės kovų metais. Pirmoji Lietuvos moterų šaulių vadė buvo M. Putvinskaitė-Žmuidzinavičienė. Dirbant buvo sukurtos moterų šaulių veiklos taisyklės, kurias redagavo plk.

Skaityti daugiau
Dembavoje planuota pastatyti estradą

Dembavoje planuota pastatyti estradą

1980 metais užtvenkus Nevėžį, tarp „Ekrano“ marių ir Pajuosčio plento planuota įrengti poilsio zoną, o pakrantėje prie Dembavos pušyno pastatyti masinių renginių estradą. Pagal parengtą šios teritorijos detalaus išplanavimo projektą čia turėjo būti kuriamas aktyvaus

Skaityti daugiau
Panevėžio apskrities savivaldybės pastatas

Panevėžio apskrities savivaldybės pastatas

Panevėžio apskritis ilgai neturėjo savo veiklai pritaikyto pastato. Iš pradžių Panevėžio miesto ir apskrities viršininkas dirbo pastate Vasario 16 gatvėje. Viršininko butas buvo Marijos gatvėje. 1933 metais apskrities viršininkas ir administracija įsikėlė į naujas patalpas

Skaityti daugiau
Iš mokyklos vardo suteikimo istorijos

Iš mokyklos vardo suteikimo istorijos

Panevėžio 2-oji vidurinė mokykla jos rūmus projektavusio architekto Vytauto Žemkalnio vardu pavadinta 1993 metais. Po dviejų metų mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Iš Panevėžio apskrities archyve saugomų dokumentų matyti, kad Panevėžio 2-oji vidurinė mokykla, ruošdamasi atkurti

Skaityti daugiau
,,Šarūno“ jūros skautų  draugovė

,,Šarūno“ jūros skautų draugovė

Panevėžyje pirmieji skautai įsikūrė 1920 metais. Pirmoji įkurta draugovė buvo ,,Kęstučio“ skautų draugovė. Jį įkurta 1920 metų spalio mėnesį. Jos įkūrėjas karininkas Vladas Rozmanas. 1924 metais rugsėjo 15 dieną prie ,,Kęstučio“ draugovės įsisteigė vandens skautų

Skaityti daugiau
Dar prieš susikuriant Sąjūdžiui

Dar prieš susikuriant Sąjūdžiui

Sąjūdžio Panevėžyje susikūrimo ištakos Panevėžio istoriografijoje aptartos tik bendrais bruožais. Prisiminkime 1988 m. pradžioje kilusį ir nemažai prie visuomenės išjudinimo prisidėjusį miesto inteligentijos protestą prieš Respublikos gatvės rekonstrukciją. Sovietmetyje pagal Panevėžio centrinės miesto dalies detalaus

Skaityti daugiau
Vienuoliai marijonai Panevėžyje (1927-1940)

Vienuoliai marijonai Panevėžyje (1927-1940)

Panevėžyje daugiausiai savo veikla pasireiškė vienuoliai pijorai ir marijonai. Jie tikriausiai daugiausiai nuveikė miesto labui. Pijorai pradėjo savo veiklą daug anksčiau, negu marijonai. Į Panevėžį vienuoliai marijonai atsikėlė 1927 metais. Jie įsikūrė prie Švc. Trejybės

Skaityti daugiau
Apie malūnus, sparnus ir žygius

Apie malūnus, sparnus ir žygius

Atkurtas autentiškas vėjo malūno, stovinčio prie J. Basanavičiaus gatvės, vaizdas. Tą, ką per daug metų negalėjo padaryti miesto valdžia ir buvę savininkai, pernai atliko malūną įsigijusi bendrovė „Deliuvis“. Šis ir toliau prie „Žemynos“ progimnazijos stovintis

Skaityti daugiau
90 metų, kai Panevėžyje įkurta (1925) žydų vidurinė mokykla

90 metų, kai Panevėžyje įkurta (1925) žydų vidurinė mokykla

Panevėžio žydų vidurinė mokykla, nors ir neilgai veikusi, suvaidino nemažą vaidmenį. Ypač ja džiaugėsi neturtingi žydai. Jų vaikai turėjo galimybę siekti vidurinio mokslo. 1925 metais vasario 1 dieną ši mokykla atidaryta Panevėžyje. Mokslas prasidėjo vasario

Skaityti daugiau
Juozo Zikaro bareljefas „Panevėžio valstybinė gimnazija“

Juozo Zikaro bareljefas „Panevėžio valstybinė gimnazija“

1919-1929 metais gyvendamas Panevėžyje, skulptorius Juozas Zikaras be kitų reikšmingų darbų sukūrė ir Panevėžio valstybinei gimnazijai skirtą bareljefą. Ši gimnazija, kur skulptorius dirbo piešimo mokytoju, suvaidino svarbų vaidmenį jo gyvenime ir kūryboje. Deja, minėtas gimnazijos

Skaityti daugiau
90 metų, kai įkurtas (1925) Panevėžio kraštotyros muziejus

90 metų, kai įkurtas (1925) Panevėžio kraštotyros muziejus

Panevėžio kraštotyros muziejus vienas seniausių regioninių muziejų Lietuvoje. Šiais metais jam sukanka 90 metų. Jis sėkmingai sulaukė dabartinių dienų nepaisant sudėtingų istorijos vingių. Panevėžio kraštotyros muziejus savo ištakomis siekia dvidešimtojo amžiaus pradžią. Tai vienas seniausių

Skaityti daugiau
Panevėžio dailininkų protestas

Panevėžio dailininkų protestas

Šis protestas kilo 1984 metais, kai Panevėžyje buvo pradėtas griauti skulptoriaus Juozo Zikaro namas. Tai bene pirmasis viešas panevėžiečių pasipriešinimas sovietinės valdžios savivalei. 1984 metais apie pertvarką ir viešumą dar nebuvo nė kalbos. Galimybių atvirai

Skaityti daugiau
Marijonų koplyčia sovietmetyje

Marijonų koplyčia sovietmetyje

Apie Panevėžio marijonų vienuolyno Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo koplyčią sovietmetyje žinoma labai nedaug: uždaryta 1949 metais, joje buvo archyvas, vėliau vaikų dailės mokyklos salė. Iš Panevėžio apskrities archyve saugomų dokumentų matyti, kad marijonų vienuolynas

Skaityti daugiau
Panevėžio miškų technikos mokykla ( 20 a. 3 dešimt.) Fotografija

Panevėžio miškų technikos mokykla ( 20 a. 3 dešimt.) Fotografija

1921 metais M. Konkulevičius ėmėsi Panevėžyje organizuotis miškų technikos kursus, kurie vėliau išaugo į Panevėžio miškų technikos mokyklą. Jis ir tapo šios mokyklos direktoriumi. Mykolas Konkulevičius gimė 1878 metais rugpjūčio 25 dieną. Savo jaunystę praleido

Skaityti daugiau
Lietuvos banko Panevėžio skyriaus pastatas

Lietuvos banko Panevėžio skyriaus pastatas

Bankų užuomazgos Panevėžio mieste atsirado 19 amžiaus antroje pusėje. Apie 1880 metus buvo įsteigta Povilo Puzino skolinamoji kasa. Ją P.Puzinas įsteigė kartu su Černiausku. Veikė iki 20 amžiaus pradžios. 1881 metais Panevėžio mieste įsisteigė Panevėžio

Skaityti daugiau
Kur Balys Sruoga gyveno Panevėžyje?

Kur Balys Sruoga gyveno Panevėžyje?

Rašytojas Balys Sruoga 1906 – 1914 metais Panevėžyje mokėsi realinėje mokykloje. Šį jo gyvenimo laikotarpį leidinyje „Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1727 – 2002“ aprašė Vytautas Baliūnas. Čia jis pateikė duomenų ir apie rašytojo Panevėžyje gyventą

Skaityti daugiau