Filmas „Nei šis, nei tas“ ir kelias į pripažinimą

Panevėžio dramos teatro aktoriai, norėdami išbandyti savo jėgas kine, 1957 metais slapčiomis sukūrė begarsį vaidybinį filmą „Nei šis, nei tas“. Juozas Miltinis, sužinojęs apie...

1936 m. penkmečio planas Panevėžyje

1936 metais Panevėžio miesto vadovai sukūrė miesto penkių metų vystymosi gaires. Pirmoje vietoje iškeltas naujų pradinių mokyklų statybų klausimas. Tik 50% pradinių mokyklų turėjo...

Pogrindinės antisovietinės organizacijos Panevėžio mieste 1944-1952 metais

Rezistensinis judėjimas Panevėžio mieste ir apskrityje vyko nuo pat 1944 metų. Buvo dvi pagrindinės formos: partizaninė kova ir įvairios pogrindinės organizacijos. Partizaninė kova vyko...

Panevėžio statybos sovietmetyje

Šiandieninis Panevėžys su jį supančiais pramonės įmonių rajonais ir stambiais gyvenamųjų namų kvartalais išaugo sovietmetyje. Buvo rekonstruota ir centrinė miesto dalis. Trumpai apžvelkime ano...

Panevėžio vyskupija 1940–1941 metais

1940 metų birželio mėnesį į Lietuvą įžengė raudonoji armija. Jos atskiri daliniai pasirodė ir Panevėžio mieste. Vienas po kito rengiami mitingai Panevėžyje ir jo...

Karinis rengimas XII šaulių Panevėžio rinktinėje

Nepriklausomybės kovų metu gimusi Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS) kėlė sau uždavinį apjungti visus pasiryžusius ginti Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę. Vieno iš Šaulių sąjungos įkūrėjų...

Žydų karių, dalyvavusių Nepriklausomybės kovose, sąjungos Panevėžio skyrius

Panevėžyje gyvenę žydai taip pat dalyvavo kovose dėl Nepriklausomos Lietuvos valstybės. Dalis jų buvo atleisti nuo karinės tarnybos, nes buvo pirkliai, prekybininkai ir kitų...

Panevėžio kultūrinis gyvenimas pirmaisiais nepriklausomybės metais

Po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo vykstant laisvės kovoms, Panevėžys iš bolševikų buvo išvaduotas 1919 m. gegužės 19 d. Atkuriant karų sugriautą miesto ūkį, buvo atgaivinamas...

Garsieji Panevėžio krašto savanoriai broliai Ignas ir Kazimieras Taruškos

1918 m. vasario 16 d. atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę teko ginti ginklu. Nepriklausomybės kovose pasižymėjo Panevėžio krašto savanoriai. 1919 metų pradžioje, vokiečiams pasitraukus iš Panevėžio,...

Artilerijos pulko kūrimasis ir jo veikla Panevėžyje

Pirmieji Lietuvos artilerijos daigai susiję su pirmuoju artilerijos pulku. 1919 metais iš vokiečių gautos dvi lengvosios rusiškos 3 colių patrankos. Tos dvi patrankos ir...

Lietuvos kariuomenės kūrėjų – savanorių sąjungos Panevėžio skyrius

Lietuvos kariuomenės savanoriai suvaidino lemiamą vaidmenį ginant Lietuvos valstybę 1918-1920 metais. Jiems teko kovoti su eile priešų. Lietuvos kariuomenės kūrėjų – savanorių sąjungos (toliau -...

Kino teatrai Panevėžyje 1918-1940 metais

Kino teatrų istorija Panevėžyje gana paini. Ypač daug pasikeitimų buvo Respublikos laikais. 1910 metais A. Sondagas įsteigė pirmą Panevėžyje kino teatrą „Modern“. Po pirmojo pasaulinio...

Vaikų darželiai – lopšeliai Panevėžyje 1920-1940 metais

Panevėžio mieste Respublikos laikais nebuvo valstybinių vaikų darželių. Jų tinklą koordinavo privačios struktūros. Du vaikų darželius 4 dešimtmečio pradžioje Panevėžyje išlaikė Lietuvos vaiko draugijos...

Ką laikyti mokyklos istorijos pradžia?

Su šia problema susidūrė kiekviena senesnė mokykla ir ją sprendė įvairiai. Panagrinėkime Panevėžio mokyklų atvejį. Panevėžio kolegija. Įsteigta 2002 metais, sujungus Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą,...

Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Panevėžio rajono veikla 1930-1940 metais

Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos (toliau-LTJ) Panevėžio rajonas pradėjo formuotis Panevėžio valstybinėje   gimnazijoje 1926 metais rugsėjo 12 dieną. Ramygaloje kuopelė įsteigta 1927 metų spalio 8...

Panevėžio bankai 1918- 1940 metais

Pirmieji bankininkai Lietuvoje buvo žydai. Jie skolindavo pinigus už tam tikrą užstatą. Užstatu imamas ir ir nekilnojamas turtas: dvarai, namai ir bažnytinės vertybės. Negrąžinus...

Statybos batalionų formavimas Panevėžyje 1943 metais

Nacistinė Vokietija vis labiau susidūrė su sunkumais karo frontuose. Buvo ieškoma rezervų okupuotuose kraštuose. 1943 metais SS legioną bandyta suorganizuoti ir Lietuvoje, bet tai...

Lietuvaičių švietimo draugijos veikla Panevėžyje 1927-1940 metais

Šios draugijos vardu buvo pasivadinusi ir tarpukario Lietuvoje veikė katalikių moterų vienuolija – Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacija. Iš pradžių jos centras buvo...

Vilniui vaduoti sąjungos Panevėžio apygarda 1932-1939 metais

Vilniaus netektis buvo skaudus smūgis Lietuvai. Valstybė neteko savo sostinės. Buvo daroma nemažai pastangų kelti šį klausimą tarptautiniu mastu. Lietuvoje buvo sudarytas Vilniui vaduoti...

Prisimenant pirmąją Panevėžio istorikų konferenciją

Šiais laikais konferencijų Panevėžyje rengiama daug ir įvairių. Bet retas kuris žino, kad joms pradžią davė Lietuvos istorijos draugijos Panevėžio skyrius, 1992 m. gruodžio...

Panevėžio mokytojų seminarija 1944 – 1952 metais

Mokytojų seminarija Panevėžio mieste turi ilgą istoriją. Ji sėkmingai veikė nepriklausomos Lietuvos laikais. Savo veiklą pradėjo dar cariniais laikais. Nacių okupacijos metais mokytojų seminarija...

Apie gatvių pavadinimų keitimą Atgimimo metais

Pirmieji pasiūlymai atkurti istorinius Panevėžio gatvių pavadinimus buvo iškelti 1987 m. gruodžio 11 d. vykusiame Lietuvos kultūros fondo rėmimo grupės steigiamajame susirinkime. Susiburti prie...

Paminklas Panevėžio įkūrimui ir jo seniausiam dokumentui

2003 metais minint Panevėžio įkūrimo 500 metų jubiliejų, Senamiesčio ir Venslaviškio gatvių sankryžoje buvo pastatytas paminklas Panevėžio pradžios vietai pažymėti. Jame iškaltas Lietuvos didžiojo...

Švietimas Panevėžyje nacių okupacijos metais

Nepriklausomos Lietuvos laikais pamažu kilo išsilavinimo lygis. 1928 metais Lietuvoje įvestas privalomas pradinis mokslas.  Buvo vystomas ir gimnazijų, aukštujų mokyklų ir kitų mokslo įstaigų...

Neįminta Senvagės legendinio akmens mįslė

Pagal legendą Nevėžio pakrantės kalnelyje, toje vietoje, kur dabar apygardos teismas, buvo pagoniška šventykla. Po žemaičių krikšto ją sudaužė ir aukuro akmenį į senąją...

Panevėžio kino teatrai 20 a. 5 dešimtmetyje

Pirmaisiais pokario metais kino teatrai buvo vertinami kaip propagandos priemonė. 1944 metų liepos 22 dieną sovietinė armija užėmė Panevėžio miestą. Labai greitai buvo nuspęsta atkurti...

Panevėžio moterų šaulių būriai XII rinktinėje

Nuo pat Lietuvos šaulių sąjungos įsikūrimo, jos veikloje aktyviai dalyvavo moterys. Jos veikė ir Nepriklausomybės kovų metais. Pirmoji Lietuvos moterų šaulių vadė buvo M....

Dar prieš susikuriant Sąjūdžiui

Sąjūdžio Panevėžyje susikūrimo ištakos Panevėžio istoriografijoje aptartos tik bendrais bruožais. Prisiminkime 1988 m. pradžioje kilusį ir nemažai prie visuomenės išjudinimo prisidėjusį miesto inteligentijos protestą...

Vienuoliai marijonai Panevėžyje (1927-1940)

Panevėžyje daugiausiai savo veikla pasireiškė vienuoliai pijorai ir marijonai. Jie tikriausiai daugiausiai nuveikė miesto labui. Pijorai pradėjo savo veiklą daug anksčiau, negu marijonai. Į Panevėžį...

,,Vienybės“ klubas Panevėžyje

Vienas garsiausių klubų, kuris užsiiminėjo visapusiška kultūrine veikla Panevėžyje Respublikos laikais buvo ,,Vienybės“ klubas . Jis savo veiklą pradėjo dar 1909 metais. Tada vienas...

Reklama


REKLAMA


MES FACEBOOK'E

REKLAMA