1. Home
  2. Apžvalgos

Kategorija: Apžvalgos

Paminklinės lentos atidengimas savanoriui Kaziui Taruškai

Paminklinės lentos atidengimas savanoriui Kaziui Taruškai

1918 m. vasario 16 d. atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę teko ginti ginklu. Nepriklausomybės kovose pasižymėjo Panevėžio krašto savanoriai. 1919 metų pradžioje, vokiečiams pasitraukus iš Panevėžio, į miestą veržėsi raudonosios armijos daliniai. Į kovą su jais stojo

Skaityti daugiau
Augalų veislių tobulintojai –  mičiurininkai

Augalų veislių tobulintojai – mičiurininkai

Lietuvoje selekcijos darbai pradėti 1909 m. Baisogalos selekcijos stotyje. 1922 m. įkurta Dotnuvos selekcijos stotis. Augalų veislių tobulinimo darbas buvo tęsiamas ir sovietmečiu. Matas Grigonis – kolūkio selekcininkas Šalia Panevėžio, Vaivadų apylinkėje įsikūrusiame kolūkyje „Pirmyn“ (vėliau 

Skaityti daugiau
Cukraus pramonės gimimas Lietuvoje ir Panevėžyje

Cukraus pramonės gimimas Lietuvoje ir Panevėžyje

Prieš kelis šimtus metų pasaulyje cukrų pakeisdavo medus. Kertant miškus bičių sunešamo medaus  ėmė mažėti. Ieškota galimybių sukurti produktą, kuris galėtų pakeisti medų. Cukraus atradėju laikomas vokiečių chemikas Margrafas.  Cukrus Europoje pradėtas gaminti 1796 metais.

Skaityti daugiau
Linų pramonė Panevėžio mieste 1918-1940 metais

Linų pramonė Panevėžio mieste 1918-1940 metais

Lietuvoje tarpukario metais buvo auginama daug linų. Panevėžio krašte irgi buvo nemažai ūkininkų auginančių linus. Ši kultūra gana gerai tiko Lietuvos klimatui. Darbas auginant linus  buvo nelengvas. Lietuvoje daug prekių buvo sukuriama naudojant linus. Vienu

Skaityti daugiau
Panevėžio miesto darbininkai  20 a. 3-4 dešimtmetyje

Panevėžio miesto darbininkai 20 a. 3-4 dešimtmetyje

Panevėžys buvo ketvirtas pagal  dydį Lietuvos miestas. Panevėžio pramonė prasidėjo nuo spirito varyklų panašiai kaip ir kitose Lietuvos vietose. 1891 metais įkurtas Stasio Montvilo spirito fabrikas. Vėliau Panevėžys tapo malūnų miestu. Panevėžio malūnai buvo garsiausi

Skaityti daugiau
Išradėjų ir racionalizatorių indėlis tobulinant Panevėžio įmonių darbą.  XX a. 6-asis deš.

Išradėjų ir racionalizatorių indėlis tobulinant Panevėžio įmonių darbą. XX a. 6-asis deš.

Bėgant metams ir keičiantis ekonomikos lygiui,  Panevėžio įmonėse buvo nuolat diegiamos technologijų naujovės. Pasidairius po XX a. 6 dešimtmečio Panevėžį galima buvo išvysti keistų, šiuolaikinio žmogaus požiūriu,  dargi juokingų dalykų. Tuomet ypač populiarus buvo išradėjų-racionalizatorių

Skaityti daugiau
Panevėžio pramonė  nacių okupacijos ir pirmaisiais pokario metais

Panevėžio pramonė nacių okupacijos ir pirmaisiais pokario metais

1941 –1944 nacių  okupacijos metais Panevėžio pramonė  vystėsi gana lėtai. Stambiausia įmonė buvo akcinės bendrovės „Maistas“ Panevėžio fabrikas. 1941 metais spalio 18 dieną Reicho komisaras Rytų kraštui Adrianas Teodoras von  Rentelnas pasirašė įsakymą ūkininkams parduoti

Skaityti daugiau
Akcinės bendrovės „Lietuvos muilas“  fabrikas Panevėžyje 1933-1940 metais

Akcinės bendrovės „Lietuvos muilas“ fabrikas Panevėžyje 1933-1940 metais

1853 metais Kaune Vislicio įsteigtas pirmas muilo fabrikas Lietuvoje.  Vėliau atsirado daugiau muilo dirbtuvių ir fabrikų. Įsisteigus muilo sindikatui labai pakilo muilo kainos. Kokybė pablogėjo, o muilo gabaliuko  kiekis sumažėjo. Tada Pienocentro, Lietūkio ir Panevėžio

Skaityti daugiau
Kaip rankų darbas Panevėžio įmonėse buvo keičiamas mechanizuotu? (XX a. 6 deš.)

Kaip rankų darbas Panevėžio įmonėse buvo keičiamas mechanizuotu? (XX a. 6 deš.)

Sovietų Sąjungoje (į kurios sudėtį įėjo ir Lietuva) buvo skatinama įmonių darbuotojų iniciatyva gamyboje diegiant technines naujoves, taip vadinami racionalizaciniai pasiūlymai. Tokiuos pasiūlymus pripažindavo ir priimdavo atitinkamų padalinių vadovai. Pasiūlytų ir įdiegtų naujovių autorių nuotraukos

Skaityti daugiau
Sovietmečio gyvenamųjų namų palėpėse – pluoštai valstybinės paskolos obligacijų

Sovietmečio gyvenamųjų namų palėpėse – pluoštai valstybinės paskolos obligacijų

Kaip sovietmečiu teigta, milžiniškai ūkinei bei kultūrinei statybai finansuoti reikalingas lėšas valstybė gauna iš socialistinių įmonių ir ūkinių organizacijų sankaupų. Taip pat biudžeto papildomas pajamų šaltinis buvo ir gyventojų lėšos, gaunamos iš valstybinių paskolų. Kaip

Skaityti daugiau
Plėšinių įsisavinimo vajus Sovietų Sąjungoje

Plėšinių įsisavinimo vajus Sovietų Sąjungoje

Vadinamosios didžiosios komunizmo statybos Sovietų Sąjungoje buvo laikomos valstybės pasididžiavimu. Objektai glumino milžiniškais užmojais, o „tarybiniai“ žmonės savo valios pastangomis kėsinosi pažaboti net šėlstančią gamtos stichiją. Žinoma, tikroji tokių užmojų kaina buvo kruopščiai slepiama, o

Skaityti daugiau
Panevėžio viščiukų perykla

Panevėžio viščiukų perykla

Panevėžio kraštas buvo garsus visoje Lietuvoje savo žemės ūkiu. Viščiukų perykla buvo įsteigta smulkiųjų gyvulių augintojų draugijos. Faktiškai tai buvo paukštininkų draugija. Parėmė tą veiklą ir Žemės ūkio Rūmai. Panevėžio apskrityje buvo daugiausiai paukštynų Lietuvoje.

Skaityti daugiau
Akcinės bendrovės „Maistas“ Panevėžio fabrikas

Akcinės bendrovės „Maistas“ Panevėžio fabrikas

Akcinės bendrovės „Maistas“ steigimo data  laikoma 1923 metų balandžio 18.  Steigėjai broliai  Jonas ir Juozas Vailokaičiai. Panevėžyje fabriko statyba pradėta 1930 metų liepos mėnesį. Fabrikas dažnai  buvo vadinamas Panevėžio skerdykla. Jį statė brolių Ilgovskių firma

Skaityti daugiau
Konservų fabrikas XX amžiaus 5 dešimtmetyje

Konservų fabrikas XX amžiaus 5 dešimtmetyje

Panevėžio mieste Kranto gatvėje stovi dar cariniais laikais statyti pastatai. O šie pastatai mena seną  istoriją. Vyresnio amžiaus panevėžiečių akyse tas pastatas asocijuojasi su Konservų fabriku.  Cariniais laikais tai nebuvo konservų fabriko pastatai. Tai buvo

Skaityti daugiau
Panevėžio statybos: kai gyvenamasis daugiabutis miestiečiams reiškė prabangą

Panevėžio statybos: kai gyvenamasis daugiabutis miestiečiams reiškė prabangą

Praėjus dešimčiai metų po Antrojo pasaulinio karo pabaigos (XX a. 6 deš. viduryje)  Panevėžyje toliau nuo miesto centro gimė du nauji pramoniniai rajonai.                       Netoli Cukraus fabriko, kur  sename miesto plane žalia spalva buvo pažymėti

Skaityti daugiau
Panevėžio miestas  ir  kraštas 20 amžiaus  3 dešimtmetyje

Panevėžio miestas ir kraštas 20 amžiaus 3 dešimtmetyje

Panevėžio apskrityje iki 3 dešimtmečio vidurio žemės reforma vyko gana sėkmingai. Iš 330 buvusių dvarų buvo išdalinta žemė 219 dvarų. Tai sudarė  maždaug 2/3 dvarų. Į viensėdžius išskirstyta 194 kaimai su 54 tūkst. ha. 1927

Skaityti daugiau
Panevėžio miesto ūkio reikalų tvarkymo iššūkiai sovietmečiu (XX a. 6 deš.)

Panevėžio miesto ūkio reikalų tvarkymo iššūkiai sovietmečiu (XX a. 6 deš.)

Sovietinės santvarkos  metais Lietuvoje miesto ūkis buvo nacionalizuotas. Jį valdė miesto komunistų partijos komiteto skiriamos (formaliai renkamos) darbo žmonių deputatų tarybos (toliau –  DŽDT)  ir jų vykdomieji komitetai (toliau – VK).  Apie vyksiančias Panevėžio miesto

Skaityti daugiau
Kai kurie Panevėžio rajono Naujamiesčio apylinkės veiklos bruožai sovietmečiu

Kai kurie Panevėžio rajono Naujamiesčio apylinkės veiklos bruožai sovietmečiu

Sovietmečiu Lietuvoje (1940-1941 ir 1944-1990) mažiausias administracinis-teritorinis vienetas buvo  apylinkė. Ji  įvesta 1940 m. pabaigoje vietoje seniūnijos (po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, 1995 m., seniūnijos buvo sugrąžintos). Aukščiausias valdžios organas apylinkėse buvo apylinkės darbo žmonių deputatų

Skaityti daugiau
Alaus darykla „Kalnapilis”

Alaus darykla „Kalnapilis”

Šimtametę istoriją turi  alaus darykla „Kalnapilis”. „Kalnapilis” yra seniausia Panevėžio įmonė. 1900 metais gruodžio 14 dieną Panevėžio miesto dūma leido vokiečių kilmės  aludariui Albertui Foigtui įsteigti  Bajorų gatvėje alaus daryklą. Žemė buvo supirkta iš vietinių

Skaityti daugiau
Draudžiamoji spauda pasaulyje ir mūsų krašte

Draudžiamoji spauda pasaulyje ir mūsų krašte

Praėjusiais šimtmečiais, plintant spausdintam tekstui pasaulyje, kai kuriose šalyse ėmė rastis valdžiai priešiškų asmenų ar judėjimų leidžiama bei platinama draudžiama (nelegali) spauda. Be tam tikros šalies valdžios leidimo atspausdintas leidinys literatūroje gali būti vadinamas įvairiai:

Skaityti daugiau
Panevėžio šaulių rinktinės kultūrinė veikla

Panevėžio šaulių rinktinės kultūrinė veikla

Pasibaigus Nepriklausomybės kovoms  Lietuvos šaulių sąjunga pradėjo aktyviau reikštis kultūrinėje sferoje.  Vienas iš įkūrėjų   Vladas Putvinskis visuomeninei veiklai skyrė daug dėmesio. Patys šauliai siekė skiepyti visuomenei pilietinį sąmoningumą, tautos vienybės idėją. Šaulių kultūrinė veikla pasireiškė

Skaityti daugiau
Švietimas Panevėžyje 1944-1950 metais

Švietimas Panevėžyje 1944-1950 metais

1944 metų liepos mėnesį nacistinės Vokietijos  kariuomenė paliko Panevėžį. Į miestą įžengė sovietinė  armija.  Kariuomenė užėmė eilę pastatų, tame tarpe ir mokyklas.                       1944 metų rugpjūčio  mėnesį Panevėžy veikė 9 pradinės mokyklos, organizuojama 10 pradinė

Skaityti daugiau
Kai „raudonieji kampeliai“ virto sovietiniais Kultūros klubais

Kai „raudonieji kampeliai“ virto sovietiniais Kultūros klubais

Ilgą laiką Lietuvoje šviesuomenę telkiančiais kultūros židiniais buvo dvarai. Sovietmečiu šie kultūros židiniai buvo sunaikinti. Laisvalaikiui – raudonieji kampeliai Sovietinės okupacijos (1940-1941 ir 1944-1990 m.) pirmaisiais dešimtmečiais dirbanti liaudis laisvalaikį galėjo leisti taip vadinamuose „raudonuosiuose

Skaityti daugiau
Švietimas Panevėžyje 1918-1940 metais

Švietimas Panevėžyje 1918-1940 metais

Carinės Rusijos valdymo laikais Panevėžio mieste buvo tik kelios pradinės mokyklos. Jos buvo nuomojamose patalpose. 1918 metų sausio 1 dieną atidaryta pirma pradinė mokykla. Nuo 1919 metų ji buvo nuomuojamose patalpose adresu Šeduvos gatvė Nr.26.

Skaityti daugiau
Panevėžio Šv. Zitos  draugija

Panevėžio Šv. Zitos draugija

Respublikinė Šv. Zitos draugija įkurta Kaune 1906 metais. Jį iregistruota tik 1907 metais.  Ją įkūrė kunigai P. Dogelis ir J. Jarašiūnas. Draugijos tikslas buvo propaguoti lietuvybę tarp tarnaičių. Faktiškai tai buvo tarnaičių ir darbininkių draugija,

Skaityti daugiau
Kultūra Panevėžyje 1944–1953 metais

Kultūra Panevėžyje 1944–1953 metais

1944 metais, sugrįžus Raudonajai armijai, Panevėžyje suformuotas naujas valdžios aparatas.  Atkurtas vykdomasis komitetas. Jo žinioje veikė Švietimo ir kultūros skyrius. Jis ir turėjo organizuoti kultūrinį gyvenimą Panevėžio mieste. Skyriui vadovavo skyriaus vedėjas. Skyriuje dirbo inspektorius

Skaityti daugiau
Vežimai darbams į Vokietiją 1942 metais

Vežimai darbams į Vokietiją 1942 metais

1942 metai buvo antrieji karo metai Lietuvos teritorijoje. Jau metus Lietuvos teritorija buvo okupuota vokiečių kariuomenės.Panevėžio miestas taip pat buvo valdomas vokiečių valdžios atstovų ir vietinių pareigūnų.1942 metais prasidėjo masinis Lietuvos gyventojų vežimas darbams į

Skaityti daugiau
Prisimenant, kad buvome Lietuvos kultūros sostinė

Prisimenant, kad buvome Lietuvos kultūros sostinė

2014 metais Panevėžys buvo paskelbtas Lietuvos kultūros sostine ir jame vyko daug spalvingų ir įdomių renginių. Apžvelkime šio išskirtinio įvykio Panevėžio istorijoje svarbą. Nuo 2008 metų pradėjus vykdyti projektą „Lietuvos kultūros sostinė“, vienas Lietuvos miestų

Skaityti daugiau
Panevėžio prekybos mokykla 1939 –1944 metais

Panevėžio prekybos mokykla 1939 –1944 metais

Lietuvos Respublikos laikais  labai trūko lietuvių prekybininkų. Tas pozicijas tvirtai laikė žydų kilmės prekybininkai. Prekybos mokyklos Lietuvoje, tame tarpe ir Panevėžyje, suvaidino labai svarbų vaidmenį ruošiant prekybininkus  Lietuvai. 1939 metais vokiečiai okupavo Klaipėdos kraštą. Įvairios

Skaityti daugiau
Panevėžio miesto vežikai 1918-1940 metais

Panevėžio miesto vežikai 1918-1940 metais

Panevėžio mieste pagrindinė transporto priemonė  ilgą laiką buvo vežikai su  arkliniu transportu. Buvo sunkieji ir lengvieji vežikai. Sunkieji perveždavo įvairius krovinius. Jiems buvo nustatytos ir prievolės gaisro metu. Su savo transportu jie buvo įpareigoti vežioti

Skaityti daugiau