1. Home
  2. Juozas Brazauskas

Žyma: Juozas Brazauskas

Atsiminimai apie vyskupą Juozą Preikšą

Atsiminimai apie vyskupą Juozą Preikšą

Ilgus metus dirbdamas pedagogo darbą Panevėžyje, esu sutikęs ne vieną žymų panevėžietį. 1998 m., pelnęs nusipelniusio panevėžiečio vardą mokslo srityje, teko bendrauti ir su Panevėžio vyskupijos ganytojais. Pirmasis sutiktas Panevėžio vyskupijos vadovas buvo  J. E

Skaityti daugiau
Knygos „Šveicarų ir lietuvių pėdsakais“ sutiktuvės

Knygos „Šveicarų ir lietuvių pėdsakais“ sutiktuvės

Liepos 13 d. (antradienį) 16 val. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyks panevėžiečio istoriko, publicisto Juozo Brazausko istorinės apybraižos „Šveicarų ir lietuvių pėdsakais“ pristatymas. Renginys skirtas paminėti Šveicarijos Konfederacijos ir  Lietuvos Respublikos valstybių 

Skaityti daugiau
Panevėžiečiai: Juozas Brazauskas

Panevėžiečiai: Juozas Brazauskas

Juozas Brazauskas – pedagogas, mokytojas-ekspertas, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojas. 1999 m. labiausiai nusipelnęs panevėžietis Mokslo srityje. Panevėžiečiai – televizijos laidų ciklas apie Panevėžio krašto žmones.

Skaityti daugiau
Adolfą Šapoką prisimenant

Adolfą Šapoką prisimenant

2021 m. sukanka 115 metų nuo garsiojo lietuvių istoriko Adolfo Šapokos gimimo ir 60 metai nuo jo mirties. Šiemet sukanka 85 metai kai buvo išleista Adolfo Šapokos redaguota Lietuvos istorija - Lietuvos istoriografijos paminklas. A.

Skaityti daugiau
Prisimenant monsinjorą Joną Juodelį

Prisimenant monsinjorą Joną Juodelį

2006 m. sausio 7 dieną, eidamas 85-uosius metus, po sunkios ligos mirė kunigas, monsinjoras, teologijos daktaras, Panevėžio miesto garbės pilietis Jonas Juodelis (1921-2006). Nuo jo mirties praėjo 15 metų. Prisiminkime žmonių atmintyje išlikusiojo didžiausio moralinio

Skaityti daugiau
Investicija į tautos ateitį, o ne į grindinį

Investicija į tautos ateitį, o ne į grindinį

Koronosviruso epidemija privertė susimąstyti : į ką būtina investuoti gautas investicijas: statybas:  kelius, pastatus, aikštes ar į kultūrą ir ypač švietimą. Tragiški valstybinės brandos egzaminai, ypač matematikos ir informacinių technlogijų sako, kad būtina investicija į

Skaityti daugiau
Marija Pečkauskaitė Šveicarijoje

Marija Pečkauskaitė Šveicarijoje

2020 m. liepos 24 d. sukanka 90 metų, kai Židikuose mirė žymi XX a. pirmos pusės lietuvių rašytoja, pedagogė, labdarė  Marija Pečkauskaitė - Šatrijos Ragana. Prisiminkime tik vieną jos tauraus gyvenimo epizodą - savęs tobulinimą

Skaityti daugiau
Kodėl vokiečiai susprogdino Žalgirio mūšio paminklą?

Kodėl vokiečiai susprogdino Žalgirio mūšio paminklą?

1944 m. sausio 27 d. vokiečiai stengėsi nuslėpti jų ir jų talkininkų 1410 metais pralaimėjimą ties Tanenbergu. Vokiečiai džiaugėsi, kad Pirmojo pasaulinio karo laiku, maždaug tose apylinkėse, sumušė Rusijos kariuomenę. Vadovaujamos Vokietijos kariuomenės štabo viršininku

Skaityti daugiau
Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia Vatikane

Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia Vatikane

2019 m. spalio mėn. kartu su žmona ir dukra, vadovaujami kun. dr. Simo Maksvyčio,  lankėmės Romoje ir Vatikane. Vienas įvykis sujaudino iki širdies gilumos. Aplankyta Romoje Šv.Petro bazilika, stebėtas Popiežiaus Pranciškaus trečiadieninis susitikimas su tikinčiaisiais.

Skaityti daugiau
Lietuvos valdovai – valstybės kūrėjai

Lietuvos valdovai – valstybės kūrėjai

Švenčiame Liepos 6-ąją - Lietuvos valstybės dieną. Dar 2010 m. „Šviesos“ leidykla išleido du vertingus leidinius, turinčius išliekamos vertės: Juozo Brazausko enciklopedinį leidinį jaunimui „Vaikams apie Lietuvos valdovus“ ir dr. Nelės Asadauskienės sudarytą, autorių kolektyvo

Skaityti daugiau
Mažai kam žinomas skultorius, paaukojęs savo gyvybę

Mažai kam žinomas skultorius, paaukojęs savo gyvybę

„Rimantas Daugintis nemėgo diletantizmo.  Ko ėmėsi, darė iš pagrindų. Paskutiniu metu daug dirbo galvanoplastikos technika. Turbūt nė vienas mūsų skulptorių čia nėra pasiekęs  tokių rezultatų kaip jis. Didžioji jo meilė buvo maži darbai, jis buvo

Skaityti daugiau
Jonas Bortkevius: nutylėtas gyvenimas

Jonas Bortkevius: nutylėtas gyvenimas

Moteris verslininkė, politikė, visuomenininkė, moterų judėjimo dalyvė Felicija Botkevičienė (1873 - 1945) vis geriau žinoma. 2010 m.išleista Liudo Subačiaus monografija „Aplenkusi laiką“, bet apie jos vyrą Joną Bortkevičių (1871-1909) rašoma trumpai, o kai  kas net

Skaityti daugiau
Rašytojas Jurgis Savickis emigracijoje

Rašytojas Jurgis Savickis emigracijoje

Rašytojas ir buvęs diplomatas Jurgis Savickis 1940 m. pasirinko sunkų emigranto kelią. Su žmona Inge ir augintiniu Serge gyveno iš žemės kaip paprastas ūkininkas. Mylėjo žemę ir ją dirbo, nepabijojęs pasilenkti iki žemės ir paimti

Skaityti daugiau
Kokie mes grįšime?

Kokie mes grįšime?

Gyvename sudėtingu laiku, kai pasaulyje siautėja koronavirusinė pandemija. Pripažįstu, kad tai kelia didelių nepatogumų. Gyvenimas daugelyje sričių sustojo.Gyvenimas karantine grasina didžiuliais visuomenės išbandymais. Mane labiau domina klausimas, kokie mes grįšime po koronaviruso pandemijos? Kas pasikeis?

Skaityti daugiau
Jonas Biliūnas – sąjūdietis?

Jonas Biliūnas – sąjūdietis?

Visi dar nuo mokyklinių metų prisimename Jono Biliūno apsakymą „Laimės žiburys“. Apsakymas parašytas prieš 115 metų aktualus ir šiandien. Šiuo kūriniu rašytojas nubrėžė ne tik savo moralinę viziją. Tometo lietuvių visuomenėje dešinieji, susibūrę apie senuosius

Skaityti daugiau
Kaziui Binkiui atminti

Kaziui Binkiui atminti

Jau sunkiai sirgdamas, prieš pat mirtį bičiuliui poetui A. Miškiniui, išsitarė: „O gera būtų sulaukti pavasario, pavalgyti kietos papilietiškos duonos ir nueiti basam per šiltą minkštą žemę iš Gudelių į Papilę. Atsigaivinčiau aš nuo tėviškės

Skaityti daugiau
Karas rašytojo Jurgio Savickio akimis

Karas rašytojo Jurgio Savickio akimis

1940 m. pavasarį rašytojas ir diplomatas Jurgis Savickis (1890-1952) neteko pareigų Ženevoje kaip Lietuvos atstovas prie Tautų Sąjungos. Nutarė visam gyvenimui pasirinkti emigranto kelią. Tai buvo skausmingas jo pasirinkimas.             ... Žmonos Ingės atvežtas į

Skaityti daugiau
Laisvo žmogaus priedermės

Laisvo žmogaus priedermės

„Dvasinių vertybių krizė, žmogaus krizė, pasaulio sąžinės krizė, įvairūs variantai ir bandymai formuluoti vieną ir tą pačią nusivylusios, pralaimėjusios, savęs nebesurandančios žmonijos dvasinę būklę“. Taip garsus semiotikas, filosofas Algirdas Julius Greimas apibūdino situaciją po Pirmojo

Skaityti daugiau
Nepriklausomybė – didysis mūsų išbandymas

Nepriklausomybė – didysis mūsų išbandymas

Sovietmečiu žmogui reikėjo gyventi, išgyventi, pragyventi, išlikti. Tai ne tik epitetai. Net tokiomis sąlygomis privalėjai išlikti žmogumi. Okupuoto laiko  kompromisai atvedė į bekompropmisinę laikyseną Atgimimo metais. Bet galima buvo pasielgti ir radikaliau. Tai liudija  Sąjūdžio

Skaityti daugiau
Mažai žinomas dailininkas Albertas Veščiūnas

Mažai žinomas dailininkas Albertas Veščiūnas

1958 m. vasarą  Pietų Prancūzijoje, Villefranche  sur Mer  Antano ir Liutkų šeima  priglaudė lietuvių dailininką Albertą Veščiūną (1921-1976).Diplomatas Antanas Liutkus, gimęs Leckavoje, Mažeikių rajone, nuo 1937 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Paryžiuje. Albertas Veščiūnas, dar kitaip

Skaityti daugiau
Juozo Brazausko knyga apie Jurgį Savickį

Juozo Brazausko knyga apie Jurgį Savickį

Visuose istoriko Juozo Brazausko parašytuose darbuose ryškus noras prikelti žymias Tautai ir Lietuvos valstybei nusipelniusias asmenybes, ypač tas, kurios istorinio laiko labirintuose baigia išsitrinti. Lietuvos politiką kurs naujoji karta, kuriai privalu žinoti savo tautos ir

Skaityti daugiau
Antanas Dambrauskas ir Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras

Antanas Dambrauskas ir Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras

Jau nusistovėjo gražūs iš Rokiškio kilusių žymių žmonių ryšiai su Panevėžio dramos teatru. Tuomet jį išgarsino režisierius Juozas Miltinis, palaikęs glaudžius ryšius su antikinių dramų vertėjais. Vienas jų yra Antanas Dambrauskas (1911-1995) daug nuveikęs lietuvių

Skaityti daugiau
Panevėžiečiui paskirta knygnešio Martyno Survilos premija

Panevėžiečiui paskirta knygnešio Martyno Survilos premija

Panevėžiečiui istorikui, pedagogui, publicistui  Juozui Brazauskui paskirta 2019 m. Knygnešio Martyno Survilos premija. Ji bus įteikta kovo 15 d. Vilniuje, Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Renginį organizuoja Knygnešio draugija. Premijos mecenatė rašytoja,  knygnešio anūkė Janina Survilaitė, gyvenanti

Skaityti daugiau
Gyvenimas be savo gyvenimo

Gyvenimas be savo gyvenimo

Dabar Lietuvoje kuriama valstybė menkai turinti kultūrinių ambicijų. Ji  pamėgdžioja kitus, vartoja  kitų pagamintą niekalą ir tuo besidžiaugianti. Iš kitos pusės yra nekenčiami tie, kurie nevartoja to visuotinio niekalo kultūroje ir gyvenime. Dažnai tyčiojamasi iš

Skaityti daugiau
Manęs dar negraužia dvejonės, ar  kam nors reikia to, ką aš rašau…

Manęs dar negraužia dvejonės, ar kam nors reikia to, ką aš rašau…

Šiomis dienomis mane pasiekė maloni žinia-paskirta 2018 metų Panevėžio miesto literatūros ir meno premija už pastaraisiais 2016-2017 metais parašytus kūrinius. O jų iš tikrųjų yra nemažai. Tuo galiu džiaugtis, kad vis dar esu kūrybingas. 2017

Skaityti daugiau
Ar sugrįš Antanas Maceina?

Ar sugrįš Antanas Maceina?

2018 m. sausio 27 d. sukanka 110 metų, kai Bagrėne ( šalia Prienų ) gimė filosofas, pedagogas, kultūrologas, poetas Antanas Maceina. Apie savo likimą jis rašė: „ Mano gyvenimą valdo kažkokia priešingybė: netapti tuo, kuo

Skaityti daugiau
Jurgis Bielinis – knygnešių karalius,  kovotojas dėl Nepriklausomybės

Jurgis Bielinis – knygnešių karalius, kovotojas dėl Nepriklausomybės

1918 m. sausio 18 d., eidamas savo pašaukimo keliu, mirė Jurgis Bielinis, tautoje vadinamas knygnešių karaliumi, Baltuoju Ereliu. Caro valdžia jį vadino Bieliaku. Nukeliavęs nuo savo namų keliasdešimt kilometrų pas savo pažįstamą Mitkų, sukniubo prie

Skaityti daugiau
Lietuvių kultūrinis gyvenimas Mintaujoje

Lietuvių kultūrinis gyvenimas Mintaujoje

Iki 1918 m. dabartinė Jelgava buvo vadinama Mintauja (vokiškai Mitau). Miestui pradžią davė pilis, kurią 1226 m. pastatė vokiečių riterių Kalavijuočių ordinas. Nuo 1562 m. Mintauja - Kuršo hercogo sostinė. 1738 m. pradėta statyti barokiniai

Skaityti daugiau
Tėvynės pajautimas

Tėvynės pajautimas

Laimingi tie žmonės, kurie turi turi išsaugoję tėviškes.Tai žmogaus gimimo vieta. Ji svarbi, nes svarbūs žmogaus dokumentai reikalauja tai nurodyti. Valstybė prasideda nuo žmogaus gimtinės. Tik valdžia galvoja, kad valstybė prasideda nuo jos. Ne vieno

Skaityti daugiau
Knyga, susprogdinusi visuomenės snaudulį

Knyga, susprogdinusi visuomenės snaudulį

1972-ieji. Metai, pažadinę tautą. Taip skaitytojams esu rašęs apie tuos metus. Dabar šiek tiek papildau. Išskirčiau šiuos įvykius: lietuviškai pasirodė Džeko Keruako romanas „Kelyje“, Lietuvos Katalikų bažnyčios Kronikos pasirodymas, Kauno dramos teatre režisierius Jonas Jurašas

Skaityti daugiau