95 metai, kai įkurtas (1923) Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyrius

1921 metais Lietuvoje buvo sudarytas medžių sodinimo komitetas, vadovaujamas profesoriaus Tado Ivanausko. 1921 metais balandžio 23 dieną Juozo Tumo–Vaižganto ir Stasio Šilingo iniciatyva buvo...

Panevėžio miesto savivaldybė 1918-1940 m.

1918 metais Panevėžio mieste dar šeimininkavo vokiečių valdžios atstovai. Miesto burmistru dirbo vokietis Hesse. 1918 metais lapkričio 27 dieną Ramygalos gatvėje susirinko virš 25...

125 metai, kai gimė (1893) Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Kazys Bizauskas

Kazimieras ( Kazys)  Bizauskas  buvo jauniausias tarp  1918 metų Vasario 16 akto signatarų.   Jis   gimė 1893 m. vasario 2 d. (pagal tuometinį  senąjį kalendorių,...

Prieš 40 metų Panevėžyje gimė 100-tūkstantasis gyventojas

Tai buvo svarbus įvykis Panevėžio miesto vystymosi istorijoje. Išaugęs į stambų regiono centrą, Panevėžys tapo penktuoju Lietuvos miestu, turinčiu daugiau nei 100 tūkstančių gyventojų....

120-osios Nepriklausomybės kovų dalyvio Kazio Germano gimimo metinės

Būsimasis inžinierius Kazys Germanas gimė 1897 m. spalio 9 d. Šakių apskrities Paežerėlių valsčiaus Svetošino dvare. Šeima buvo neturtinga. Baigęs pradžios mokslus, mokėsi „Saulės“...

115-osios Lietuvos kariuomenės savanorio, lietuviško cirko pradininko Petro Taručio gimimo metinės

Būsimasis savanoris ir talentingas cirko artistas Petras Tarutis gimė 1902 m. rugpjūčio 6 d. Panevėžio apskrities Vadoklių valsčiaus Kieliugalos kaime, mažažemių ūkininkų šeimoje. Joje...

Savanorio Stasio Banelio120-osios gimimo metinės

Stasys Banelis gimė 1897 m. rugpjūčio 3 d. Panevėžio apskrities Piniavos valsčiaus Vilkapievių kaime. Carinės okupacijos metais baigė 3 pradžios mokyklos klases. Vokiečių okupacijos...

120-osios Nepriklausomybės kovų karo invalido, savanorio Antano Sereikos gimimo metinės

1918 m. vasario 16 d. Lietuva atkūrė savo Nepriklausomybę. Šalyje dar šeimininkavo kaizerinės Vokietijos okupacinė valdžia ir jos kariniai daliniai. Lietuvių tautos laukė ilgas...

125 metai, kai (1892) gimė Panevėžio srities savanorių organizatorius, karininkas Jonas Variakojis

Panevėžio srities savanorių pajėgų organizatorius, karininkas Jonas Variakojis gimė 1892 m. gegužės 20 d. Biržų apskrities Biržų valsčiaus Rinkuškų kaime. Mokėsi Piarnu gimnazijoje. 1913...

Iš Kazimiero Stepono Šaulio gyvenimo ir veiklos Panevėžyje

Šiemet sausio 28 d. sukanka 145 metai, kai gimė (1872) žymus lietuvių katalikų dvasininkas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Kazimieras Steponas Šaulys. Baigęs Peterburgo dvasinę...

„Mus panevėžiečius ištiko nelaimė“

Tokiais laiško žodžiais 1984 metais į rašytoją Juozą Baltušį kreipėsi Panevėžio krašto poetas Juozas Mėdžius, prašydamas pagalbos padėti išsaugoti Panevėžyje pradėtą griauti namą, kuriame...

„Aido“ draugijos istoriją menančios vietos

Sukako 110 metų, kai Panevėžyje buvo įkurta (1906) lietuvių dramos, muzikos ir dainos draugija „Aidas“, tuo metu carinės priespaudos metais savo teatrine ir muzikine...

150 metų kai gimė knygnešys,visuomeninkas, kunigas – Jonas Karbauskas

Vienas iš aktyviausių kunigų Aukštaitijos krašte buvo Jonas Karbauskas. Jis pasižymėjo labai aktyvia visuomenine veikla ir buvo vienas iš lietuviško verslo organizatorių Panevėžio mieste. Būsimasis...

80 metų kai (1936) nutiestas Panevėžio – Ramygalos plentas

Panevėžio apskritis iš carinės Rusijos paveldėjo gana prastus kelius. Jie neatitiko naujų sąlygų. Nepriklausomoje Lietuvoje iš pradžių vis atsirasdavo svarbesnių darbų, negu kelių tiesimas....

1941 m. birželio sukilimas Panevėžio krašte

Birželio sukilimo pradžia 1941 m. sutapo su nacistinės Vokietijos-SSRS karo pradžia. Sukilimo centras buvo Kauno mieste. Birželio 22 d. vakare užimtas radiofonas, organizuota jo...

90 metų, kai įkurtas (1926) Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų draugijos Panevėžio...

Visos Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės draugija įkurta 1925 metų kovo 15 dieną. Jos narėmis galėjo būti karininkų žmonos ir dukros. Tikslas buvo globoti sergančius...

85 metai, kai įkurta (1931m.) Panevėžio paštininkų draugija

Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę kūrėsi ir pašto įstaigos atskirose vietovėse. Panevėžio mieste paštininkai pradėjo savo veiklą jau 1918 metais. Iš pradžių jie dirbo nuomojamose...

90 metų kai įkurta (1926) Panevėžio vyskupija

Didesnė dabartinės Panevėžio vyskupijos dalis iki 1849 metų priklausė Vilniaus vyskupijai , o 12 jos parapijų Žemaičių vyskupijai. 1849 metais  dabartinės vyskupijos teritorija atiteko...

„Vilnies“ spaustuvė Panevėžyje

1935 metais seniausią Panevėžyje Naftalio Feigenzono spaustuvę pardavus iš varžytinių, toje pačioje Bataliono gatvėje buvo atidaryta „Vilnies“ spaustuvė. Nuo jos įkūrimo šiemet sueina 80...

Lakūno F. Vaitkaus apsilankymas Panevėžyje (1935 m.spalis)

Skrydžiai per Atlantą tuo metu kėlė didžiulį susidomėjimą. Daugiausiai drasuolių buvo Iš JAV. Tarp pasaulio valstybių toje srityje gerai atrodė ir Lietuva. Ji buvo...

Pirmosios lietuviškos gimnazijos 100 metų jubiliejus

Artėjant spalio mėnesį vyksiantiems pirmosios lietuviškos gimnazijos šimtmečio minėjimo renginiams, šiandien nėra iki galo tiksliai nustatyta kuri iš 1915 metų rudenį įsteigtų mokyklų yra...

Vytauto Didžiojo garbei iškilmės Panevėžyje 1930 m. rugsėjo 8 d.

Vytauto Didžiojo mirties metinių paminėjimas organizuotas Panevėžio mieste ir apylinkėse. Dar nuo 1919 m. Panevėžio mieste buvo Vytauto gatvė ir aikštė. 1929 m. Skaistakalnio...

Atkurto „Panevėžio balso“ sukaktis

Sueina 25 metai, kai atkurta pirmojo lietuviško Panevėžio laikraščio „Panevėžio balsas“ leidyba. Sovietmetyje ėjusio „Panevėžio tiesos“ laikraščio pavadinimas į „Panevėžio balsą“ pakeistas 1990 m....

Prieš 50 metų Panevėžyje pastatyti sporto rūmai

Pagal architekto Jono Putnos projektą šie sporto rūmai Panevėžyje pastatyti 1965 metais. Šalia jų įrengtas lengvosios atletikos ir futbolo stadionas, teniso kortai, rankinio ir...

90 metų, kai įkurtas (1925) Panevėžio apygardos teismas

1919 metais sausio 16 dieną priimtas laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas. Lietuvoje kuriama teisinė valdžia. Įsteigiamas Vyriausiasis Tribunolas, apygardų teismai ir...

Paskutinė Kauno gubernijos metraščio knyga išleista Panevėžyje

1845–1915 metais Kauno gubernijos valdyba kartą per metus leido informacinį leidinį „Памятная книжка Ковенской губернии“ („Kauno gubernijos atmintinė knygelė“). Spausdinama ji buvo gubernijos spaustuvėje...

90 metų, kai Panevėžyje įkurta (1925) žydų vidurinė mokykla

Panevėžio žydų vidurinė mokykla, nors ir neilgai veikusi, suvaidino nemažą vaidmenį. Ypač ja džiaugėsi neturtingi žydai. Jų vaikai turėjo galimybę siekti vidurinio mokslo. 1925 metais...

90 metų, kai įkurtas (1925) Panevėžio kraštotyros muziejus

Panevėžio kraštotyros muziejus vienas seniausių regioninių muziejų Lietuvoje. Šiais metais jam sukanka 90 metų. Jis sėkmingai sulaukė dabartinių dienų nepaisant sudėtingų istorijos vingių. Panevėžio kraštotyros...

Šaulių sąjungos Panevėžio rinktinei 95 metai

Lietuvos šaulių sąjunga tarpukario Lietuvoje nuėjo ilgą ir sudėtingą kelią. Vienas iš šaulių sąjungos kūrimo iniciatorių buvo žymus lietuvių keliautojas, žurnalistas, rašytojas, visuomenės veikėjas...

Pirmoji rašytinė žinia apie Upytės žemę

Šiemet sukanka 760 metų, kai pirmą kartą istorijos šaltiniuose paminėta Upytės žemė. Tai 1254 metų balandžio mėnesio Livonijos ordino, Rygos arkivyskupo ir kapitulos aktas...

Reklama


REKLAMA


MES FACEBOOK'E

REKLAMA