1. Home
  2. Istorijos puslapiai

Kategorija: Sukaktys

Krepšinis Panevėžio apygardoje nacių okupacijos metais

Krepšinis Panevėžio apygardoje nacių okupacijos metais

1941 m. birželio 27 d. vokiečių kariuomenė įžengė į Panevėžį. Krepšinis nacių okupacijos metais buvo viena populiariausių sporto šakų mieste. 1941 m. lapkričio 19 d. įkurta Panevėžio apygarda, vienijusi šešias apskritis. Apygardos centru tapo Panevėžio

Skaityti daugiau
120 metų, kai gimė (1899) muzikas Feliksas Svirskis

120 metų, kai gimė (1899) muzikas Feliksas Svirskis

Būsimasis muzikas  Feliksas Svirskis gimė 1899 metais lapkričio 20 dieną Panevėžio apskrities Krekenavos valsčiaus   Vadaktų bažnytkaimyje.   Ši vietovė buvo žinoma kaip vieta kur gyveno nemažai lenkų. Ten gyvenę lietuviai irgi neblogai mokėdavo lenkų kalbą. Feliksas

Skaityti daugiau
100 metų, kai gimė (1919) partizanų poetas Bronius Krivickas

100 metų, kai gimė (1919) partizanų poetas Bronius Krivickas

Partizaninė kova Panevėžio krašte vyko apie 10 metų. Vyko aktyvi ginkluota kova. Taip pat partizanai aktyviai platino savo idėjas ir tikslus. Buvo platinami atsišaukimai nukreipti prieš okupacinę valdžią. Buvo smerkiami sovietinės valdžios organizuojami rinkimai, pasisakoma

Skaityti daugiau
Matui Grigoniui – 130

Matui Grigoniui – 130

Keletas štrichų Mokytojo iš Senamiesčio vienkiemio portretui Matas Grigonis (1889 m. spalio 3 d. Rokiškio raj. – 1971 m. sausio 7 d. Vilniuje) – Lietuvos vaikų rašytojas, pedagogas, aktyvus XX a. I-os pusės lietuvių kultūros

Skaityti daugiau
115metų, kai gimė (1904) Panevėžio fotografas Petras Jutelis

115metų, kai gimė (1904) Panevėžio fotografas Petras Jutelis

Būsimasis fotografas Petras Jutelis gimė 1904 m. rugsėjo 23 d.  Panevėžio apskrities Naujamiesčio valsčiaus Puorių kaime. Šeima gyveno gana skurdžiai, tėvai tarnavo pas ūkininkus. Šeimoje augo ketvertas vaikų: be Petro, augo dar du broliai ir

Skaityti daugiau
130 metų, kai gimė (1889) Panevėžio švietimo organizatorius Juozas Sideravičius

130 metų, kai gimė (1889) Panevėžio švietimo organizatorius Juozas Sideravičius

Juozas Sideravičius vienas iš tų, kurie buvo nepriklausomos Lietuvos švietimo kūrėjai ir organizatoriai. Juozo Sideravičiaus veikla buvo daugiausiai susijusi su Panevėžio apskritimi.  Jis Panevėžio krašte kūrė naujas pradines mokyklas, įvedinėjo privalomą pradinį mokslą, prisidėjo prie

Skaityti daugiau
Motinos diena Lietuvoje imta švęsti tarpukariu

Motinos diena Lietuvoje imta švęsti tarpukariu

Daugelis pasaulio tautų, taip pat ir Lietuva, XX a. 1-me  ketvirtyje motinai pagerbti paskyrė šventę – Motinos dieną. Skirtingose šalyse  ji švenčiama skirtingu metų laiku: Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Vokietijoje, JAV, Japonijoje ir kitur  – gegužės

Skaityti daugiau
115 metų, kai gimė (1904) karaimų poetas Šelumielis Lopato

115 metų, kai gimė (1904) karaimų poetas Šelumielis Lopato

Vienas žymiausių Panevėžio karaimų buvo Š. Lopato.  Nors jis gimė Trakuose  aktyviausi gyvenimo metai praėjo Panevėžio mieste. Jis miestą garsino savo sąžiningu darbu,  ypač aktyvia visuomenine veikla ir puikiais eilėraščiais. Šelumielis gimė 1904 metais gegužės

Skaityti daugiau
Kasmet gegužės 7-ąją

Kasmet gegužės 7-ąją

Lietuvoje kasmet gegužės 7 d. minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ką ji primena? Lietuva istorijos bėgyje ne kartą buvo okupuota. Kiekvieni okupantai čia stengdavosi įvesti savo tvarką, slopinti laisvą žodį, kalbą, knygų leidybą,

Skaityti daugiau
135 metai, kai gimė (1884) rašytojas, advokatas Juozas Čerkesas – Besparnis

135 metai, kai gimė (1884) rašytojas, advokatas Juozas Čerkesas – Besparnis

Tėvas ir sūnus Juozas ir Henrikas Čerkesai nemažai išgarsino Panevėžio kraštą visoje Lietuvoje.  Nors pasirinko skirtingą gyvenimo kelią abu paliko ryškų pėdsaką Nepriklausomos Lietuvos valstybės istorijoje. Garsesnis iš jų buvo Juozas Čerkesas. Juozas Čerkesas gimė

Skaityti daugiau
Atgimimo ąžuolui – 30. Atgimimo Sąjūdis suvienijo tautą

Atgimimo ąžuolui – 30. Atgimimo Sąjūdis suvienijo tautą

Šiemet sukanka 30 metų (1989 m.), kai Lietuvoje buvo atgaivinta nacionalinė šventė – Lietuvos valstybės atkūrimo diena – Vasario 16-oji. Beveik pusę amžiaus trukusios sovietinės okupacijos metais ją švęsti buvo uždrausta. Apie šią svarbiausią Lietuvos

Skaityti daugiau
80 metų, kai (1938 m.) Panevėžyje pradėtas naudoti sanitarinis automobilis

80 metų, kai (1938 m.) Panevėžyje pradėtas naudoti sanitarinis automobilis

Lietuvoje Raudonojo kryžiaus draugija įkurta 1919 metais sausio 12 dieną. Ji kūrė ligoninių tinklą Lietuvoje. 1919-1921 metais Raudonojo kryžiaus ligoninė veikė ir Panevėžyje. Joje buvo gydomi Nepriklausomybės kovose sužeisti Lietuvos kariuomenės savanorai. Pasibaigus Nepriklausomybėms kovoms

Skaityti daugiau
Iš Panevėžio „Cido“ arenos dviračių treko istorijos

Iš Panevėžio „Cido“ arenos dviračių treko istorijos

Rengiantis Europos krepšinio čempionatui, vykusiam Lietuvoje 2011 metais, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje buvo pastatytos naujos sporto arenos. Panevėžio „Cido“ arena dėl joje suprojektuoto ir įrengto dviračių treko tapo išskirtinė. Apžvelkime jau spėtą pamiršti dviračio

Skaityti daugiau
Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio departamentas 1920-1940 metais

Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio departamentas 1920-1940 metais

Iki departamento įsteigimo buvo nueitas gana ilgas kelias. Iš pradžių politiniais reikalais užsiiminėjo krašto apsaugos ministerija. Joje  buvo žvalgybos skyrius.  Kriminalinės policijos įkūrimo data laikoma 1918 metų  spalio 27. 1919 metais sausio 19 dieną vidaus

Skaityti daugiau
Panevėžiečių iškelta tautinė trispalvė plevėsuoja jau 30 metų

Panevėžiečių iškelta tautinė trispalvė plevėsuoja jau 30 metų

Sovietmetyje Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės simbolis – trispalvė buvo uždrausta, o ją slapta iškėlusieji – persekiojami ir griežtai baudžiami. Viešai suplevėsuoti ji galėjo tik prasidėjus Lietuvos atgimimui. Sąjūdžiui reikalaujant uždraustus tautos istorinius simbolius įteisinti, 1988

Skaityti daugiau
Lietuvos partizanų  Vyčio apygardos vadui  Danieliui Vaiteliui –Briedžiui – 105

Lietuvos partizanų Vyčio apygardos vadui Danieliui Vaiteliui –Briedžiui – 105

Būsimasis Vyčio apygardos vadas Danielius Vaitelis gimė 1913 metais rugpjūčio 5 dieną  Panevėžio apskrities Vadoklių valsčiaus Geležių kaime.  Tėvai vertėsi žemės ūkiu ir valdė apie 30 ha žemės.1925 metais tėvai pardavė žemę ir nusipirko žemę

Skaityti daugiau
85 metai, kai buvo įkurtas (1933) Panevėžio „Maisto“ sporto klubas

85 metai, kai buvo įkurtas (1933) Panevėžio „Maisto“ sporto klubas

1930 m. Panevėžyje pradėta akcinės bendrovės "Maistas“  Panevėžio fabriko statyba. 1931 metais  balandžio mėnesį jis pradėjo savo darbą. Greitai ši įmonė ir tapo viena iš sportinio judėjimo organizatorių Panevėžio mieste. ,,Maisto“ sporto klubas įregistruotas 1933

Skaityti daugiau
95 metai, kai įkurtas (1923) Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyrius

95 metai, kai įkurtas (1923) Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyrius

1921 metais Lietuvoje buvo sudarytas medžių sodinimo komitetas, vadovaujamas profesoriaus Tado Ivanausko. 1921 metais balandžio 23 dieną Juozo Tumo–Vaižganto ir Stasio Šilingo iniciatyva buvo įkurta Lietuvai pagražinti draugija. Jos tikslas buvo saugoti ir globoti gamtos,

Skaityti daugiau
Panevėžio miesto savivaldybė 1918-1940 m.

Panevėžio miesto savivaldybė 1918-1940 m.

1918 metais Panevėžio mieste dar šeimininkavo vokiečių valdžios atstovai. Miesto burmistru dirbo vokietis Hesse. 1918 metais lapkričio 27 dieną Ramygalos gatvėje susirinko virš 25 buvusios Panevėžio miesto dūmos narių ir visuomenės veikėjų. Burmistro pareigas patikėta

Skaityti daugiau
125 metai, kai gimė (1893) Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Kazys Bizauskas

125 metai, kai gimė (1893) Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Kazys Bizauskas

Kazimieras ( Kazys)  Bizauskas  buvo jauniausias tarp  1918 metų Vasario 16 akto signatarų.   Jis   gimė 1893 m. vasario 2 d. (pagal tuometinį  senąjį kalendorių, pagal naująjį - vasario 15 d., kartais data nurodoma vasario 14)

Skaityti daugiau
Prieš 40 metų Panevėžyje gimė 100-tūkstantasis gyventojas

Prieš 40 metų Panevėžyje gimė 100-tūkstantasis gyventojas

Tai buvo svarbus įvykis Panevėžio miesto vystymosi istorijoje. Išaugęs į stambų regiono centrą, Panevėžys tapo penktuoju Lietuvos miestu, turinčiu daugiau nei 100 tūkstančių gyventojų. Deja, šiandien gyventojų Panevėžyje mažiau, nei jų buvo prieš 40 metų.

Skaityti daugiau
120-osios Nepriklausomybės kovų dalyvio Kazio Germano gimimo metinės

120-osios Nepriklausomybės kovų dalyvio Kazio Germano gimimo metinės

Būsimasis inžinierius Kazys Germanas gimė 1897 m. spalio 9 d. Šakių apskrities Paežerėlių valsčiaus Svetošino dvare. Šeima buvo neturtinga. Baigęs pradžios mokslus, mokėsi „Saulės“ draugijos  mokytojų kursuose Vilniuje. Prasidėjus pirmąjam pasauliniam karui, pasitraukė į Voronežą.

Skaityti daugiau
115-osios Lietuvos kariuomenės savanorio, lietuviško cirko pradininko Petro Taručio gimimo metinės

115-osios Lietuvos kariuomenės savanorio, lietuviško cirko pradininko Petro Taručio gimimo metinės

Būsimasis savanoris ir talentingas cirko artistas Petras Tarutis gimė 1902 m. rugpjūčio 6 d. Panevėžio apskrities Vadoklių valsčiaus Kieliugalos kaime, mažažemių ūkininkų šeimoje. Joje augo keturi vaikai. 1909-1913 m. lankė Šilų miestelio pradžios mokyklą. Ją

Skaityti daugiau
Savanorio Stasio Banelio120-osios gimimo metinės

Savanorio Stasio Banelio120-osios gimimo metinės

Stasys Banelis gimė 1897 m. rugpjūčio 3 d. Panevėžio apskrities Piniavos valsčiaus Vilkapievių kaime. Carinės okupacijos metais baigė 3 pradžios mokyklos klases. Vokiečių okupacijos metais mokėsi privačiai, baigė reporterių bei korespondentų kursus Kaune, įgijo raštvedybos

Skaityti daugiau
120-osios Nepriklausomybės kovų karo invalido, savanorio Antano Sereikos gimimo metinės

120-osios Nepriklausomybės kovų karo invalido, savanorio Antano Sereikos gimimo metinės

1918 m. vasario 16 d. Lietuva atkūrė savo Nepriklausomybę. Šalyje dar šeimininkavo kaizerinės Vokietijos okupacinė valdžia ir jos kariniai daliniai. Lietuvių tautos laukė ilgas Nepriklausomybės įtvirtinimo kelias. Jame didelį vaidmenį suvaidino Panevėžio krašto savanoriai. Pirmuosius

Skaityti daugiau
125 metai, kai (1892) gimė Panevėžio srities savanorių organizatorius, karininkas Jonas Variakojis

125 metai, kai (1892) gimė Panevėžio srities savanorių organizatorius, karininkas Jonas Variakojis

Panevėžio srities savanorių pajėgų organizatorius, karininkas Jonas Variakojis gimė 1892 m. gegužės 20 d. Biržų apskrities Biržų valsčiaus Rinkuškų kaime. Mokėsi Piarnu gimnazijoje. 1913 m. dirbo „Vilties“ laikraščio redakcijoje. Tais pačiais metais baigęs gimnaziją, studijavo

Skaityti daugiau
Iš Kazimiero Stepono Šaulio gyvenimo ir veiklos Panevėžyje

Iš Kazimiero Stepono Šaulio gyvenimo ir veiklos Panevėžyje

Šiemet sausio 28 d. sukanka 145 metai, kai gimė (1872) žymus lietuvių katalikų dvasininkas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Kazimieras Steponas Šaulys. Baigęs Peterburgo dvasinę akademiją, 1899 m. birželio 29 d. jis buvo įšventintas kunigu ir

Skaityti daugiau
„Mus panevėžiečius ištiko nelaimė“

„Mus panevėžiečius ištiko nelaimė“

Tokiais laiško žodžiais 1984 metais į rašytoją Juozą Baltušį kreipėsi Panevėžio krašto poetas Juozas Mėdžius, prašydamas pagalbos padėti išsaugoti Panevėžyje pradėtą griauti namą, kuriame 1925–1929 metais gyveno ir kūrė skulptorius Juozas Zikaras. Pasitinkant J. Mėdžiaus

Skaityti daugiau
„Aido“ draugijos istoriją menančios vietos

„Aido“ draugijos istoriją menančios vietos

Sukako 110 metų, kai Panevėžyje buvo įkurta (1906) lietuvių dramos, muzikos ir dainos draugija „Aidas“, tuo metu carinės priespaudos metais savo teatrine ir muzikine veikla skleidusi lietuvybę, stiprinusi tautinę savimonę. Veikusi ir po Pirmojo pasaulinio

Skaityti daugiau
150 metų kai gimė knygnešys,visuomeninkas, kunigas – Jonas Karbauskas

150 metų kai gimė knygnešys,visuomeninkas, kunigas – Jonas Karbauskas

Vienas iš aktyviausių kunigų Aukštaitijos krašte buvo Jonas Karbauskas. Jis pasižymėjo labai aktyvia visuomenine veikla ir buvo vienas iš lietuviško verslo organizatorių Panevėžio mieste. Būsimasis kunigas Jonas Karbauskas gimė 1866 metais lapkričio mėnesį 28 dieną

Skaityti daugiau